Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Pokaz filmu, nagrody i konferencje – tak zapowiada się Tydzień Bezpieczeństwa

Pokaz filmu, nagrody i konferencje – tak zapowiada się Tydzień Bezpieczeństwa

Coraz większymi krokami zbliża się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2016 r. Będzie trwał w dniach 24–28 października, w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. W związku z tym zaplanowano wiele wydarzeń, w których możesz wziąć udział. Kampania ma uświadomić specjalistom ds. bhp, pracodawcom jak ważne jest efektywne zarządzanie bhp dla firmy, jak i pracownika.

Tym razem Europejska Kampania szuka odpowiedzi na pytanie dlaczego warto zadbać o zrównoważoną pracę i starzenie się w dobrym zdrowiu od samego początku kariery zawodowej, zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i przedsiębiorstw.

Jakie są cele kampanii?

Celem kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” jest podniesienie świadomości na temat efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez całe życie zawodowe pracownika oraz na temat dostosowania pracy do jego indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i pod koniec kariery zawodowej.

Jak zauważają organizatorzy Kampanii dzięki umiejętnemu zarządzaniu bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz indywidualnymi umiejętnościami i predyspozycjami pracownicy zachowują zdrowie nie tylko przez okres pracy zawodowej, ale także po przejściu na emeryturę.

Działania związane z Kampanią mają wspierać pracodawców i pracowników (także z małych i średnich przedsiębiorstw) poprzez dostarczanie informacji i narzędzi pomocnych w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej, ułatwianie wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących tych zagadnień.

Co i gdzie będzie się działo w czasie Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa w Polsce?

CIOP będący Krajowym Punktem Centralnym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao w najbliższym czasie organizuje szereg wydarzeń związanych z kampanią w Polsce:

I tak na najbliższe dni zaplanowano

 1. 13.10.2016 r. Warszawa – pokaz filmu "Automatic fitness". To animowana tragikomedia o naszych codziennych relacjach z pracą, pieniędzmi i czasem. Wstęp wolny, po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału e-mail: [email protected] .
 2. 19.10.2016 r., Międzyzdroje – wręczanie nagród i dyplomów laureatom Konkursu Dobrych Praktyk podczas Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
 3. 24.10.2016 r. godz.12.00 – Konferencja pn. "Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa”, siedziba POLPHARMA SA, ul. Pelplińska 19, Starogard Gdański
 4. 25.10 2016 r. godz. 11.00 – Seminarium pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, Eiffage Polska Budownictwo S.A., ul. Postępu 5a, Warszawa (spotkanie zamknięte, przygotowane dla Eiffage)
 5. 27.10.2016 r., Wrocław – Konferencja pn. „Zdrowie pracowników a efektywność organizacji”, Hotel Śląsk

Programy większości tych przedsięwzięć są dostępne na stronie http://bezpieczni.ciop.pl.

Niestety, tylko jedna konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych - 24.10 w Starogardzie Gdańskim. Pozostałe są organizowane we współpracy z partnerami kampanii i skierowane do konkretnych grup uczestników.

Mając na uwadze kwestie starzejącego się społeczeństwa, nie tylko w Polsce ale i w całej Europie, kampania uzmysławia nam problem z którym dopiero przyjdzie nam się zmierzyć niebawem. Dlatego zarówno pracodawcy, specjaliści ds. bhp, jak i pracownicy muszą mieć na uwadze, że właściwe zarządzanie bhp, biorące pod uwagę wieki pracowników, pozwoli:

 1. Pozostać pracownikom zdrowszym, bardziej produktywnym i zmotywowanym, co wpływa na działanie i sukcesy firmy.
 2. Zatrzymać w firmie cenną wiedzę i doświadczenie oraz przekazać ją młodszemu pokoleniu pracowników.
 3. Obniżyć wskaźniki zwolnień chorobowych i absencji, a przez to obniżyć również koszty niezdolności do pracy.
 4. Zwiększyć wydajność pracowników i zmniejszyć rotację zatrudnienia.
 5. Zapewnić bezpieczeństwo zatrudnienia i możliwość awansu, co ma wpływ na środowisko pracy.
 6. Realizować potencjału pracowników niezależnie od ich wieku.

Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Krajowy Punkt Centralny

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Opr. red.