Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Już niebawem Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle – bogate ekspozycje, unikalna wiedza

Już niebawem Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle – bogate ekspozycje, unikalna wiedza

4-7 czerwca 2019 r. zapraszamy do Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, odbywającego się w ramach największych w kraju targów przemysłowych ITM Polska. W trakcie wydarzenia będzie można nie tylko zapoznać się z nowościami branżowymi na stoiskach wystawców, ale także wziąć udział w licznych konferencjach i debatach poświęconych kulturze bezpieczeństwa. Nie zabraknie także porad ekspertów. Salon odbywa się w tym roku pod patronatem medialnym Portalu BHP. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowali organizatorzy.

Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle odbywa się w latach nieparzystych w ramach największych w kraju targów przemysłowych ITM Polska, odwiedzanych co roku przez kilkanaście tysięcy osób. Ekspozycja Salonu obejmie: środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i roboczą, środki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, wyposażenie sanitarne, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, urządzenia ochronne do maszyn, środki ochrony zbiorowej, aparaturę kontrolną i pomiarową, znaki bezpieczeństwa.

Z bogatego programu specjalnie wydzielonej strefy konferencyjnej będą mogli skorzystać wszyscy uczestnicy bloku targów ITM Polska już od 4 czerwca czyli pierwszego dnia tego największego w Europie Środkowo-Wschodniej spotkania dla branży przemysłowej.

Psychologia a BHP

Podczas trwania Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle będzie można również wysłuchać wykładów prowadzonych przez ekspertów.

Pierwszy dzień wykładów zostanie zdominowany przez psychologiczne aspekty budowania kultury bezpieczeństwa.

Rozpocznie go przygotowana przez Safety Group J&J debata oksfordzka pt.: „Robotyzacja stanowisk produkcyjnych – czy ludzie powinni się obawiać utraty pracy?”. W jej trakcie eksperci dowiodą jak w dobie automatyzacji ochronić pracowników przed poczuciem zagrożenia bezrobociem.

Z kolei podczas panelu przygotowanego przez firmę STEP 2 SAFETY „SAFETY CHANGE MANAGEMENT”, czyli od poprawy bezpieczeństwa do poprawy wyników finansowych firmy, słuchacze dowiedzą się czy zmiana jednego nawyku może zainicjować całą lawinę zmian w przedsiębiorstwie.

Kolejne pytanie tego bloku tematycznego pt.: „Czy styl przywódczy ma wpływ na ilość wypadków i wyniki ekonomiczne w przemyśle?” również nie pozostanie bez odpowiedzi. Prezentacja Magdaleny Stoli – Kowalskiej z STEP 2 SAFETY będzie próbą zainspirowania słuchaczy do doskonalenia naturalnego stylu zarządzania.  Taka modyfikacja nie jest łatwym procesem, ale pokazane podczas panelu metody mogą  pomóc w jego rozpoczęciu.

Słuchacze dowiedzą się także jak przekonać pracownika do noszenia środków ochrony indywidualnej (PPE). Poznają wybrane mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw naszych decyzji oraz sposoby rozmowy z pracownikami, które mają szanse wpłynąć na zmianę ich zachowania.

Błąd człowieka – jak się przed nim uchronić?

Od wielu już lat wiadomo, że główną przyczyną wypadków jest tzw. czynnik ludzki. Aby osiągnąć oczekiwane zachowania całego personelu – łącznie z kadrą kierowniczą, niezbędna jest wiedza dotycząca istniejącego stanu kultury bezpieczeństwa oraz celu, który chce się w każdym z jej elementów osiągnąć. Konferencja pt.: „Safety 360” przygotowana przez Safety Media przybliży nie tylko najczęściej popełniane błędy na stanowisku pracy, ale też pozwoli na zapobieganie takim nieprawidłowościom w przyszłości. Spotkanie, które odbędzie się 5 czerwca rozpocznie Paweł Szczepański z QES Consulting wykładem pt.: „Wpływ człowieka na bezpieczeństwo”.

Jak zauważają organizatorzy konferencji, błędy ludzkie są popełniane pomimo tego, że pracownicy wykonują prace na dobrze przygotowanym stanowisku i są zobligowani do postępowania zgodnie z odpowiednimi standardami. Poszerzenie analizy sytuacji wypadkowych o te, które zdarzają się poza pracą (w domu, na drodze) prowadzi do wniosku, że charakter źródłowych błędów ludzkich jest zbliżony, niezależnie od miejsca podejmowanych aktywności.

W trakcie wykładu pt.: „Pośpiech, frustracja, zmęczenie, pewność siebie – stany, w których rośnie ryzyko wypadku”Paweł Rolewski z SafeStart wskaże typowe błędy ludzkie, które mogą przyczynić się do sytuacji wypadkowych w pracy i poza nią oraz nakreśli sytuacje, w jakich rośnie ryzyko popełniania tych pomyłek.

Coraz powszechniejszą praktyką Safety Managerów jest korzystanie ze specjalnych, zwiększających kulturę bezpieczeństwa aplikacji. Strukturę takich narzędzi oraz ich specyfikę przybliżą eksperci: Fabian Biel (Safety Media) i Paweł Szczepański z QES Consulting w wykładzie pt.: „Odzyskaj swój czas - aplikacje wspierające Safety Managerów”.

Podczas konferencji „Safety 360” nie zabraknie także praktycznych warsztatów. W ich trakcie Katarzyna Myślińska z QES Consulting wskaże najczęściej popełniane błędy podczas udzielania pierwszej pomocy.

Jak zapewniają organizatorzy warsztaty nie będą skoncentrowane tylko na sytuacjach w miejscu pracy, ale również w warunkach domowych, kiedy ratować musimy zdrowie i życie naszych bliskich, zwłaszcza dzieci.

Bogaty program Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle urozmaici także debata oksfordzka (5 czerwca) poświęcona bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń na budowie. Poprowadzą ją eksperci z Safety Group J&J. Powszechnie wiadomo, że budownictwo to szczególnie trudny sektor dla bezpieczeństwa pracy. Szefowie firm tej branży codziennie zmagają się z problemami dostosowania swojej działalności do rygorystycznych norm BHP.

Safety Group J&J zadba także o merytorykę w ostatnim dniu targów (7 czerwca), zapraszając uczestników na wykład pt.: „Czy roboty zastąpią ludzi na ich stanowiskach pracy – dokąd zmierzamy?”

Fire Day czyli zostań bohaterem

Dużą atrakcją dla uczestników targów będą praktyczne warsztaty (4 i 5 czerwca 2019 r.) pt. „FIRE DAY- Zostań bohaterem w swojej firmie”. To szkolenie przeciwpożarowe z użyciem trenażera gaśniczego oraz nowoczesnego sprzętu będzie skierowane do osób ceniących sobie bezpieczeństwo i ochronę przed zagrożeniem. Dzięki zastosowaniu „żywego” ognia uczestnicy będą mogli szkolić się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Jak zapewniają organizatorzy Safety Group J&J, ćwiczenia w namiocie pomogą osiągnąć umiejętność sprawnej reakcji w sytuacjach niebezpiecznych, związanych z ograniczonym widzeniem w zadymieniu. Poznają również zasady prowadzenia ewakuacji oraz nauczą się posługiwać podręcznym sprzętem gaśniczym. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

W ramach Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle odbędzie się konferencja Państwowej Inspekcji Pracy, która objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle będzie towarzyszył targom ITM Polska od 4 do 7 czerwca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym samym czasie zwiedzić będzie można także ekspozycję targów Modernlog, 3D Solutions i Subcontracting.

Ubiegłoroczna edycja ITM Polska 2018 była rekordowa - na 25 000 m2 powierzchni wystawienniczej w 10 pawilonach swoją ofertę zaprezentowało 1000 wystawców z 28 państw. Pawilony ekspozycyjne przez cztery dni odwiedziło łącznie 17 090 zwiedzających z branży przemysłowej.

Więcej informacji na: https://bhp.mtp.pl/pl/