Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

O rozwiązaniach w związku z Dyrektywą SEVESO III – konferencja w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w ANWIL

O rozwiązaniach w związku z Dyrektywą SEVESO III – konferencja w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w ANWIL

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w aspekcie Dyrektywy SEVESO III, dotyczącej kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi,dyskutowali w Wieńcu-Zdroju eksperci oraz specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych. Wydarzenie było jednym z punktów programu Tygodnia Bezpieczeństwa, który od 5. do 10.09.2016 r. trwa we włocławskiej spółce ANWIL.

Na początku lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę SEVESO III, dotyczącą kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. W Polsce implementacja Dyrektywy SEVESO III odbyła się poprzez zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, które weszły w życie z początkiem października 2015 r. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z działania instalacji przemysłowych. W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produkcyjnych.

Dyrektywa SEVESO III kładzie szczególny nacisk m.in. na obowiązek uwzględniania w polityce przestrzennej celów odnoszących się do zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków poprzez kontrolę lokalizacji nowych zakładów, wprowadzanie dodatkowych środków technicznych i zabezpieczających w zakładach istniejących, a także planowanie – w bezpiecznej odległości od nich - nowych inwestycji.

Tym właśnie dwóm aspektom Dyrektywy SEVESO III była poświęcona konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko – Pomorski pod patronatem merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny, witając jej uczestników powiedział: - ANWIL zdecydował się przyjąć na siebie rolę sponsora głównego wydarzenia organizowanego przez Oddział Kujawsko – Pomorski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, ponieważ kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz społeczności lokalnej są dla nas priorytetem. W ramach programu Bezpieczny ANWIL wdrożyliśmy nowoczesne systemy monitoringu, cały czas udoskonalamy procesy technologiczne oraz inwestujemy w podnoszenie wiedzy naszej kadry w tym zakresie. Organizujemy szereg szkoleń w temacie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia, a wielu naszych pracowników ukończyło lub niedługo ukończy studia podyplomowe o kierunku bezpieczeństwo procesowe. Nasza spółka działa prężnie od pół wieku, przechodziliśmy już czasy transformacji i trudności adaptacyjnych do nowych warunkach rynkowych, ale zawsze priorytetem naszych działań było i będzie bezpieczeństwo pracy naszej załogi.

Wśród prelegentów konferencji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III znaleźli się m.in. prof. dr hab. Adam S. Markowski z Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Inż. Zygmunt Babiński z UKW w Bydgoszczy, Paweł Dadasiewicz z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, a także Marek Witkowski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Prelegentami reprezentującymi ANWIL byli: Krzysztof Wojdyło, Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Procesów oraz Piotr Mironiuk, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej.

Krzysztof Wojdyło – wspólnie z prof. Adamem S. Markowskim – przedstawili metodykę wykonywania analiz zagrożeń i oceny ryzyka w celu realizacji raportu o bezpieczeństwie. Natomiast Piotr Mironiuk podzielił się doświadczeniami włocławskiej spółki, związanymi z przygotowaniem wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

W drugim dniu konferencji (07.09.), na terenie należącym do włocławskiego przedsiębiorstwa, zorganizowane zostały pokazy ratownictwa chemicznego z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego woj. kujawsko-pomorskiego oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL.

  

Tydzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia rozpoczął się w ANWIL, podobnie jak w całej Grupie ORLEN, 5 września i trwał do 10 września. W jego ramach zaplanowano szereg działań propagujących dobre nawyki, pogłębiających wiedzę oraz podnoszących świadomość w zakresie bezpiecznej pracy. Pracownicy włocławskiej spółki mogą wziąć udział m.in. w codziennych konkursach, sprawdzających poziom ich wiadomości w dziedzinie bhp oraz szkoleniach, np. z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.