Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

W ANWIL za bezpieczeństwo własne i współpracowników odpowiadają wszyscy

W ANWIL za bezpieczeństwo własne i współpracowników odpowiadają wszyscy

ANWIL to laureat konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w którym włocławska spółka odniosła potrójne zwycięstwo. U podstaw jej sukcesu leżą przede wszystkim działania na rzecz podnoszenia poziomu odpowiedzialności wśród zatrudnionych za bezpieczeństwo własne i współpracowników. Poznaj rozwiązania i dobre praktyki w zakresie bhp nagrodzonej firmy.

ANWIL to wiodące przedsiębiorstwo sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Spółka z Grupy ORLEN jest jedynym producentem PCW w kraju i jednym z największych graczy na rynku nawozów azotowych. W jej ofercie znajdują się zarówno polichlorek winylu, tworzywa sztuczne na bazie PCW, jak i nawozy azotowe oraz chemikalia. Ze względu na specyfikę produkcji kwestie bezpieczeństwa pracy w ANWIL mają znaczenie priorytetowe.

Odpowiedzialność pracowników to bezpieczeństwo – program „Zgłoś zagrożenie”

Pracownicy spółki ANWIL mają codziennie do czynienia z substancjami chemicznymi, których stosowanie odbywa się w ściśle określonych warunkach z przestrzeganiem rygorystycznych zasad postępowania. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie nie tylko własne, ale także koleżanek i kolegów oraz lokalnej społeczności. Dlatego zarządzający firmą dokładają starań, aby wzmacniać poczucie odpowiedzialności wśród załogi. Jednym z najważniejszych narzędzi, które temu służą, jest program - „Zgłoś zagrożenie”, w ramach którego pracownicy identyfikują potencjalne zagrożenia oraz proponują sposób ich eliminacji.

Podjazd "po remoncie" i "przed modernizacją"

Zgłaszanie zagrożeń odbywa się poprzez specjalny formularz, dostępny w intranecie na stronie obszaru prewencji i bhp. Jego intuicyjna i przyjazna użytkownikom forma pozwala w precyzyjny sposób dokonać zgłoszenia, co z kolei przekłada się na szybkość wdrożenia zaproponowanego przez pracownika usprawnienia.

Widok odremontowanej rampy oraz stan wyjściowy

Ważne

Do początku grudnia 2015 r. zostało zgłoszonych 360 potencjalnych zagrożeń, z których pracodawca wyeliminował już 331, a więc aż 92 %. Tak dobry wynik pokazuje, że pracownicy czują się odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i kolegów, a pracodawca coraz szybciej i sprawniej realizuje zgłoszone przez nich inicjatywy.

Studzienka zabezpieczona od strony zasad bhp oraz stan przed modernizacją

Dodatkowe ręce i oczy animatorów bhp wsparciem dla kadry kierowniczej w obszarze bhp

Ponadto – w ramach wsparcia dla dyrektorów produkcji – powołano we wrześniu 2015 r. dwóch nieetatowych animatorów BHP, którzy m.in.:

  • identyfikują miejsca potencjalnych zagrożeń,
  • wspierają terminową realizację zadań w programie „Zgłoś zagrożenie”,
  • propagują wśród pracowników bezpieczny sposób wykonywania pracy,
  • kreują nowe rozwiązania służące poprawie bhp oraz
  • inspirują innych pracowników do takich działań.

Innym programem, którego zadaniem jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, realizowanym przez kadrę zarządzającą jest program „Safety Walk”. W jego ramach odbywają się regularne wizyty managerów na terenie zakładu produkcyjnego, promujące kulturę bezpieczeństwa. Weszły one na stałe zarówno do programu posiedzeń Rady Nadzorczej spółki, jak i Zarządu.

Inwestycje w doskonalenie produkcji to inwestycje w bezpieczeństwo

ANWIL - oprócz programów „Zgłoś zagrożenie” i „Safety Walk” oraz powołania nieetatowych animatorów BHP - podejmuje również szereg działań zmierzających do uzyskania ponadstandardowego poziomu bezpieczeństwa pracy. Doskonaląc technologie produkcji, poprawia nie tylko parametry procesu, ale również tam, gdzie to możliwe, eliminuje substancje niebezpieczne.

Przykładem jest zmiana technologii produkcji chloru z przeponowej na nowocześniejszą membranową, która dodatkowo wyeliminowała stosowany dotąd azbest. Główne instalacje produkcyjne wyposażone są w systemy wykrywania niebezpiecznych gazów, których stężenie jest na bieżąco monitorowane na sterowniach. Pracownicy wybranych instalacji posiadają ponadto indywidualne detektory gazu.

Wyższe standardy środków ochrony to komfort i bezpieczeństwo pracy

Uruchomiono również nową instalację sygnalizacji pożaru oraz zainstalowano system gaszenia gazem NOVEC 1230 – środkiem gaśniczym, nie stanowiącym zagrożenia dla pracowników zatrudnionych w pomieszczeniach zamkniętych. Wszystkie osoby przebywające w części produkcyjnej spółki zobowiązane są do posiadania indywidualnego sprzętu ochronnego. Wprowadzono także nowe środki ochrony indywidualnej o podwyższonym standardzie, m.in. okulary ochronne ze szkłami korekcyjnymi.

Tytuły i wyróżnienia w zakresie bhp to promocja firmy

Przyznanie ANWIL przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy tytułu najlepszego organizatora bezpiecznej pracy na Kujawach i Pomorzu, zdobycie przez jednego z pracowników spółki wyróżnienia dla Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w województwie, uhonorowanie przez Państwową Inspekcję Pracy statuetką Mecum Tutissimus Ibis, a wreszcie otrzymanie Listu gratulacyjnego i Pucharu Przewodniczącego OPZZ – Jana Guza za promowanie dobrych praktyk w zakresie bezpiecznych warunków pracy stanowi najlepszy dowód na to, że spółka organizuje pracę w sposób wyróżniający ją na tle pozostałych pracodawców. To również promocja zakładu. Innymi słowy inwestowanie w bezpieczeństwo i higienę pracy to nie tylko wydatki, ale przede wszystkim korzyści dla firmy.