Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Obowiązek szkolenia bhp może również dotyczyć zleceniobiorców


W dobie kryzysu pracodawcy starają się ograniczać koszty i dosyć częstą praktyką jest zatrudnianie osób na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenia. Warto sprawdzić, czy reguły dotyczące bhp zleceniobiorców są takie same jak te, które dotyczą pracowników.


Zasadniczo obowiązek szkolenia w zakresie bhp dotyczy pracowników, a zatem osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Jednak obowiązek szkolenia bhp może również dotyczyć osób zatrudnionych na podstawie umowy prawa cywilnego, w tym umowy zlecenia. Należy bowiem wskazać, iż pracodawca powinien zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy bądź w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.


Zasadniczymi obowiązkami wobec zleceniobiorców są:

 • organizowanie pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienie przestrzegania na terenie zakładu pracy przepisów oraz zasad bhp,
 • wydawanie poleceń usunięcia uchybień w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonywania tych poleceń,
 • reagowanie na potrzeby w zakresie zagwarantowania bhp a także dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględnienie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewnienie wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zagwarantowanie wykonywania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Więcej na ten temat, m.in. o tym:
 • jakie są przesłanki szkolenia bhp zleceniobiorcy,
 • jaka powinna być treść szkolenia ogólnego bhp,
 • czy należy przeprowadzać instruktaż stanowiskowy bhp osoby zatrudnianej na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • czy zleceniodawca ma obowiązek sfinansowania kosztów szkolenia bhp,
 • jakie są inne powinności zleceniobiorcy,
 • czy zleceniobiorcy należy zapewnić odzież i obuwie robocze

przeczytać można w najnowszym numerze kwartalnika „NORMAbhp.pl”.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.