Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Podpisanie przez pracodawcę karty oceny ryzyka jest w jego interesie

Z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie wynika bezpośrednio, że pracodawca powinien podpisać karty oceny ryzyka zawodowego. Nie mniej jednak odpowiedzialność za ocenę ryzyka zawodowego ponosi pracodawca.

Dosyć często pojawiają się wątpliwości, kto powinien podpisywać karty oceny ryzyka zawodowego. Czy powinien to zrobić specjalista ds. bhp, czy może na przykład dyrektor danego zakładu pracy?

Zdaniem dr inż. Adama Słomki, eksperta z zakresu oceny ryzyka zawodowego i byłego pracownika dydaktycznego Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, choć to nie wynika bezpośrednio z przepisu, podpisanie przez pracodawcę karty oceny ryzyka jest w jego interesie. Karty oceny ryzyka zawodowego podpisuje osoba dokonująca oceny ryzyka zawodowego. Ale to pracodawca jest odpowiedzialny za ocenę ryzyka zawodowego i musi podjąć odpowiednie działania z tej oceny wynikające. Również to on odpowiada za bezpieczeństwo pracy w zakładzie, a nie pracownik służby bhp. Wreszcie, to pracodawca ma środki do tego, by podjąć odpowiednie działania wynikające z ryzyka zawodowego. Zatem, obok podpisu pracownika służby bhp, który ma odpowiednią wiedzę, aby ocenę ryzyka weryfikować, powinien znaleźć się podpis pracodawcy.

Autor: 

Marcin Papierz

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.