Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Technika grzewcza i chłodnicza pomaga opanować trudne procesy produkcyjne

Technika grzewcza i chłodnicza pomaga opanować trudne procesy produkcyjne

Odpowiednie przygotowanie i udostępnienie materiałów wrażliwych na temperaturę odgrywa istotną rolę w procesach produkcyjnych wielu branż, jak np. chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej. Jednak właściwości stosowanych substancji, jak i charakterystyki różnych procesów wytwórczych w znacznej mierze różnią się od siebie. Dlatego systemy grzewcze i chłodnicze muszą sprostać bardzo różnym wymaganiom.

Wynika z tego konieczność coraz ściślejszej integracji systemów grzewczych i chłodniczych z procesem produkcyjnym i dobrej synchronizacji z otoczeniem procesu. Ważna jest przy tym zarówno zdolność zapewnienia stałej temperatury, jak i szybkość nagrzewania materiałów.

Inżynieria stosowana DENIOS nastawiona jest bezpośrednio na potrzeby klienta. Może przy tym chodzić o ogrzewanie materiałów (do 200 °C), zabezpieczenie składowanych dóbr przed mrozem albo chłodzenie. W asortymencie znajdują się szafki lub komory grzewcze w kontenerach modułowych, a także płaszcze grzewcze. Szafki i komory grzewcze DENIOS spełniają oczywiście wszystkie wymagania prawa.

Foto 1: "Komora grzewcza 1": Wąskie przejścia przed komorą i ogólny brak miejsca wokoło wymagały zastosowania specjalnego rozwiązania wrót. Ponieważ wrota skrzydłowe zabierałyby za dużo miejsca przy otwieraniu, wykorzystane zostały wrota podnoszone.

Foto 2: Zdjęcie "Komora grzewcza mieszalni olejów": Komora grzewcza z dwoma poziomami składowania i wygodnymi wrotami żaluzjowymi.

Do portfolio produktów DENIOS należą również przelotowe komory grzewcze działające na zasadzie "First In First Out”, niektóre w wersji przeciwpożarowej EI120. Zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym stawiane są dodatkowo wymagania GMP i odnośnie wykonania ze stali szlachetnej.

Foto 3: "Komora grzewcza 2": W tej przelotowej komorze grzewczej wstawione media są w trakcie nagrzewania przesyłane do innej stacji procesu produkcyjnego za pomocą podłogi z rolek, zgodnie z zasadą "First In First Out".


Foto 4: "Mieszalnia farb": Agregaty do mieszania w przeciwpożarowej komorze grzewczej, dodatkowo z wyposażeniem przeciwwybuchowym


O firmie DENIOS
Natura zapewnia najlepszą ochronę, w przemyśle jesteśmy my. Jako producent i oferent pionierskich wyrobów ekologicznych DENIOS wraz ze swymi klientami wnosi wkład do codziennej ochrony środowiska w zakładzie pracy i bhp jego pracowników. Kieruje się przy tym zasadą, że trwała ochrona zaczyna się już na stanowisku pracy od stosowania właściwych produktów, w przekonaniu, że nasza naturalna przestrzeń życiowa w każdych okolicznościach musi być zachowana dla przyszłych pokoleń. Wszystkie produkty DENIOS, wyczerpujące informacje nt. składowania materiałów niebezpiecznych i manipulowania nimi oraz aktualny stan prawny można znaleźć w portalu internetowym pod adresem www.denios.pl.