Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Ochrona pracowników i produkcji zimą – sprawdź jak to zrobić

Ochrona pracowników i produkcji zimą – sprawdź jak to zrobić

Zimą przed firmami stają dodatkowe zadania i wyzwania: Jak zabezpieczyć materiały istotne dla procesu produkcji przed trudnymi warunkami atmosferycznymi i mrozem? Jak poradzić sobie z zimowym utrzymaniem terenu? Jak ochronić pracowników? DENIOS wychodzi naprzeciw tym pytaniom. Pozna najnowsze rozwiązania niezbędne do zapewnienia sprawnego procesu produkcyjnego i bezpieczeństwa zimą.

Właściwie zorganizuj zimowe utrzymanie terenu

W zimowym utrzymaniu nieodzowny jest dobrze zaplanowany podział zadań. Nieodśnieżone powierzchnie w zakładzie albo oblodzone rampy ładunkowe mogą być przyczyną poważnych wypadków. Obowiązkiem pracodawcy jest właściwe zabezpieczenie i utrzymanie terenu i dróg komunikacyjnych.

Należy wyznaczyć w przedsiębiorstwie osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie terenu. Powinny one być dokładnie poinformowane, które strefy terenu zakładowego należy zabezpieczać i w jaki sposób. Jasne zdefiniowanie zadań zapobiega nieporozumieniom. Pracownikom tym oddaje się do dyspozycji stały kontyngent środków i czasu.

Nieodzowne pomoce zimowe

Należy sprawdzić, czy jest do dyspozycji dostateczna ilość materiału do posypywania i czy jest on składowany w miejscu suchym i łatwo dostępnym. Odporne na warunki atmosferyczne pojemniki do posypywania powinny być rozstawione we wszystkich centralnych punktach terenu zakładowego.

Uwaga!

Należy pamiętać również o wyposażeniu pracowników: żaden nie powinien być zmuszony do wykonywania zadań zimowego utrzymania bez wózka do posypywania, szufli do odgarniania śniegu, rękawic i ochronnej odzieży ostrzegawczej, przystosowanej do pracy również po zmroku.

Nie można przy tym zapominać o strefach wewnętrznych. Maty antypoślizgowe absorbują wilgoć i niezawodnie zabezpieczają strefy wejść. Gładkie posadzki i strefy niepodlegające obowiązkowi odśnieżania muszą być oznaczone.

Zabezpieczenie surowców do produkcji

Osobnym zagadnieniem są procesy produkcyjne. Wrażliwe surowce, które należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi, wymagają działań specjalnych. Dlatego DENIOS doradza swoim klientom stosowanie pasów lub płaszczy grzewczych do beczek i zbiorników IBC, które utrzymują w zimie prawidłową temperaturę cennych materiałów potrzebnych do produkcji. Innym rozwiązaniem są izolowane magazyny materiałów niebezpiecznych i komory grzewcze, które skutecznie i ekonomicznie zabezpieczają procesy produkcji również na zewnątrz budynków.

Gwarancja jakości rozwiązań

DENIOS to światowy specjalista w dziedzinie ochrony pracy i środowiska w rzemiośle i przemyśle. Magazyny materiałów niebezpiecznych oraz produkty z zakresu bhp wspomagają naszych klientów w realizowaniu ich obowiązków, jako przedsiębiorców. Każdy produkt w DENIOS - od najmniejszego rozwiązania do wielkiego magazynu - powstaje we własnych zakładach produkcyjnych, jest certyfikowany zgodnie z międzynarodowymi normami i spełnia wszelkie wymogi prawne. Wszystkie produkty, wyczerpujące informacje nt. składowania materiałów niebezpiecznych i manipulowania nimi.