Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Wystartował Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2018

Wystartował Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2018

W tym roku od 22 do 26 października obchodzimy Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Tegoroczny temat, stanowiący podstawę wielu interesujących wydarzeń w czasie tygodnia, to zarządzanie niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy. Także w Polsce organizowana jest przez CIOP-PIB konferencja z tej okazji. Również na Portalu BHP w tym tygodniu udostępnimy webinarium (e-szkolenie) związane z tematyką Europejskiego Tygodnia bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Jak co roku, tak i w tym Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerzy organizują w Europejskim Tygodniu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wydarzenia, których celem jest podnoszenie świadomości, zarówno wśród pracodawców, jaki organizatorów prac na temat bezpiecznych warunków pracy. W tym roku działania EU-OSHA i jej partnerów skupiają się na substancjach niebezpiecznych w miejscu pracy.

Jak pokazują badania ESENER-2 EU-OSHA substancje niebezpieczne można znaleźć w prawie wszystkich miejscach pracy, przy czym 38% unijnych przedsiębiorstw zgłasza, że substancje chemiczne lub biologiczne w postaci płynów, oparów lub pyłów są obecne w ich miejscach pracy.

Dlatego też podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia EU-OSHA skupia się na zwiększeniu świadomości na temat niebezpiecznych substancji w miejscach pracy wśród pracowników, kadry kierowniczej oraz ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Chodzi o bezpośrednią wymianę najlepszych praktyk i wspierania skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy, w którym występują niebezpieczne substancje.

Szkolenia, konferencje, różnego rodzaju imprezy organizowane będą w całej UE.

Podczas Europejskiego Tygodnia, odbędzie się wielu imprez, w tym konferencji, konkursów, sesji szkoleniowych, wystaw i spotkań służących nawiązywaniu kontaktów i wymianie dobrych praktyk.

Działania punktów kontaktowych obejmują:

 • seminarium na temat dobrych praktyk w Chorwacji, które koncentruje się na sposobach pracy z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami;
 • wymianę najlepszych praktyk podczas wzajemnych wizyt przedsiębiorstw w Finlandii
 • w Rumunii zorganizowane zostaną imprezy promujące BHP i zaangażowanie partnerów społecznych;
 • bezpieczeństwo chemiczne to główny temat seminariów w Słowenii, na Węgrzech, w Polsce, na Łotwie, we Włoszech i w Bułgarii.

W Polsce 23 października 2018 r., Konferencja pn. „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o chemii” - na Uniwersytecie Łódzkim.Organizatorami konferencji są: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Łódzki i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

Również oficjalni partnerzy kampanii na lata 2018-2019 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” organizują

 • European Safety Federation (Europejska Federacja Bezpieczeństwa) – warsztaty na temat nowego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej;
 • Stowarzyszenie Związków Zawodowych Strażaków Europejskich – seminarium na temat środowiska pracy strażaków i substancji niebezpiecznych;
 • Przedsiębiorstwo budowlane Sando – konferencję na temat innowacyjnych technologii zapobiegawczych.

Konkurs dobrych praktyk na bezpieczne miejsce pracy z substancjami niebezpiecznymi.

Obecny Konkurs Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, stanowiący część kampanii na lata 2018-19, docenia organizacje, które zapewniają skuteczną kontrolę nad niebezpiecznymi substancjami. W wielu krajach konkurs jest nadal otwarty.

Uwaga!

Termin przesyłania zgłoszeń w Polsce upływa 22 stycznia 2019 r.

W celu przystąpienia do konkursu należy skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym w celu omówienia zgłoszenia kandydatury – w Polsce CIOP-PIB.

Do konkursu dobrych praktyk mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa lub organizacje dowolnej wielkości,
 • organizatorzy szkoleń i podmioty z sektora edukacji,
 • organizacje pracodawców, stowarzyszenia handlowe, związki zawodowe i organizacje pozarządowe,
 • instytucje regionalne lub lokalne zajmujące się zapobieganiem zagrożeniom w obszarze bhp, firmy ubezpieczeniowe oraz inne organizacje pośredniczące,
 • oficjalni partnerzy kampanii.

Dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA, powiedziała: „Przeprowadzone przez nas badanie ESENER pokazuje, że niebezpieczne substancje występują we wszystkich sektorach, na przykład w tradycyjnych gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo i produkcja, gdzie problem ten dotyczy 50% przedsiębiorstw w UE, oraz w rolnictwie, gdzie problemem tym dotkniętych jest 62% przedsiębiorstw z UE. Chcemy działać z korzyścią dla pracowników, kadry kierowniczej i środowiska poprzez prowadzenie badań, proponowanie w dużym zakresie praktycznej pomocy i zwiększanie wiedzy na temat znaczenia aktywnego zarządzania niebezpiecznymi substancjami”.

Opr. Red.

Źródło: EU-OSHA