awatar eksperta

Anna Kucharska

7 artykułów na stronie

Syndrom wypalenia zawodowego - nowe, stare zjawisko

Czy, u siebie lub u pracowników zauważyliście może znużenie, nieefektywność, obniżenie możliwości zawodowych? Wszystko to tłumaczycie sobie zapewne stresem. A jednak nie jest to stres. To skutki nowo zdefiniowanego, bo nie nowego przecież zjawiska, wypalenia zawodowego. Większość ludzi mylnie rozumie to pojęcie, obiegowo używa go w znaczeniu stresu, zmęczenia i zniechęcenia do wykonywania obowiązków pracowniczych. Natomiast określenie wypalenia zawodowego jest szersze, ma swoje określone przejawy, przyczyny, może skutkować poważnymi konsekwencjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Trzeba zaznaczyć, że zjawisko to odbija się negatywnie na gospodarce i stanowi również, a może przede wszystkim, źródło kosztów, jakie ponoszą pracodawcy. A zatem rodzi się pytanie, czym jest to wypalenie zawodowe i jak można mu przeciwdziałać na poziomie pracowników i pracodawców, jednocześnie zmniejszając jego skutki w postaci kosztów ponoszonych przez firmy. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Sprawdźcie sami, jak ważna jest tematyka wypalenia zawodowego dla obu stron, a wiedza z jego zakresu potrzebna. Przekonajcie się, czy w Waszym zakładzie, w śród Waszych pracowników może występować taki problem. Może okaże się, że po podjęciu określonych działań, kroków, które wskazujemy Wam w tym artykule, sytuacja w Waszej firmie znacznie się poprawi.
10 sierpnia 2011Czytaj więcej »
  • 4000 porad na portalu
  • 8000 udzielonych indywidualnych odpowiedzi na pytania
  • 48 h na otrzymanie indywidualnej odpowiedzi eksperta
  • 11 lat na rynku polskim od 2009 roku
  • 30 zweryfikowanych ekspertów i praktyków z różnych dziedzin