Przykładowy program szkolenia wstępnego ogólnego bhp

Każdy nowo przyjmowany pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne ogólne bhp. Jest to najbardziej powszechnie przeprowadzane szkolenie bhp. Tak samo, jak inne szkolenia bhp, również instruktaż ogólny powinien zostać przeprowadzony na podstawie opracowanego przez organizatora szkolenia programu. Choć wydaje się, że skoro szkolenie wstępne ogólne to najbardziej rozpowszechnione szkolenie bhp przygotowanie do niego programu będzie proste. Jednak nic bardziej mylnego. Opracowanie programu szkolenia wstępnego ogólnego może przysporzyć trudności. Mając to na uwadze, ekspert portalu bhp, przygotował przykładowy program szkolenia wstępnego ogólnego bhp (instruktażu ogólnego). Korzystając z niego, możesz zaoszczędzić swój cenny czas, ułatwić sobie pracę i z jego pomocą przygotować własny program lub poprowadzić szkolenie bhp.

Przykładowe tematy z zakresu szkodliwych czynników chemicznych w środowisku pracy w programie szkolenia okresowego bhp

Wiele grup pracowniczych narażonych jest na działanie szkodliwych substancji i preparatów chemicznych podczas wykonywania pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zaś informowanie pracowników o istniejących zagrożeniach związanych z pracą, najlepiej podczas szkolenia bhp. Mając to na uwadze ekspert Portalu BHP przygotował przykładowe tematy z zakresu szkodliwych czynników chemicznych w środowisku pracy, które należy uwzględnić w programie szkolenia okresowego bhp tej grupy pracowników. Ten materia podpowie Ci, o czym należy poinformować pracowników narażonych na czynniki chemiczne. Dzięki tym tematom szybko przygotujesz się do przeprowadzenia szkolenia bhp pracowników narażonych na szkodliwe działanie czynników chemicznych.  

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego kierowcy autobusu/autokaru

Chcesz szybko i poprawnie przygotować oraz przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku kierowcy autokaru/autobusu? Skorzystaj z przygotowanego przez eksperta Portalu BHP przykładowego programu instruktażu stanowiskowego kierowcy autobusu/autokaru. Ten przykładowy program szkolenia bhp pozwoli Ci szybko i sprawnie przygotować się do przeprowadzenia tego szkolenia. Zaoszczędzi również Twój cenny czas.

Przykładowy program szkolenia okresowego bhp kierowców przewożących materiały niebezpieczne

Kierowca samochodu ciężarowego, najczęściej zaliczany jest do grupy pracowników na stanowiskach robotniczych lub innych, w pracy których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Dlatego powinni przechodzić szkolenie okresowe bhp co roku. Szkolenie to powinno być zorganizowane w formie instruktażu - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Aby ułatwić Wam zadanie przygotowania takiego programu i przeprowadzenia takiego szkolenia eksperci Portalu BHP przygotowali przykładowy program szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego przewożących materiały niebezpieczne. Za jego pomocą w łatwy sposób przygotujecie szkolenie dla pracownika zatrudnionego na podobnym stanowisku w Waszej firmie.

Przykładowy szczegółowy program instruktażu stanowiskowego dla kierowców ADR przewożących towary niebezpieczne.

Kierowcy samochodów ciężarowych, najczęściej zaliczany jest do grupy pracowników na stanowiskach robotniczych lub innych, w pracy których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Szczególnie jeżeli są to kierowcy przewożących towary niebezpieczne. Dlatego też osoba zatrudniana na takim stanowisku pracy powinna, przed przystąpieniem do pracy, odbyć instruktaż stanowiskowy. Aby ułatwić Wam przygotowanie i przeprowadzenie takiego szkolenia ekspert Portalu BHP przygotował przykładowy program instruktażu stanowiskowego dla kierowcy samochodu ciężarowego przewożącego towary niebezpieczne. W oparciu o przygotowany materiał możecie przygotować szkolenie dla pracownika zatrudnionego na podobnym stanowisku w Waszej firmie.  

Przykładowe tematy z zakresu szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy w programie szkolenia bhp.

  W wielu firmach z różnych branż pracownicy narażeni są na działanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. Prowadząc dla nich szkolenia okresowe należy uwzględnić ten problem i omówić zagadnienia związane z oddziaływania tych czynników na pracowników. Jednak rodzą się pytania, co ująć w takim szkoleniu, jakie jeszcze tematy poruszyć i na co zwrócić uwagę? Mając to na uwadze, ekspert portalu BHP przygotował przykładowe tematy z zakresu szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy, które powinny zostać uwzględnione w szczegółowym w programie szkolenia okresowego bhp pracowników narażonych na takie czynniki. Dzięki tym tematom szybko i prawidłowo opracujesz własny szczegółowy program szkolenia bhp dla takich pracowników.  

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowisku blacharza samochodowego

Każdy pracownika na stanowisku robotniczym powinien odbyć szkolenie wstępne stanowiskowe, tzw. instruktaż stanowiskowy, również pracownika zatrudniany w warsztacie samochodowym na stanowisku blacharza. Szkolenie to powinno być przeprowadzone na podstawie program instruktażu stanowiskowego bhp opracowanego ma potrzeby konkretnego zakładu. Jednak jego przygotowanie może przysporzyć trudności. Mając to na uwadze ekspert portalu bhp opracował przykładowy program szkolenia wstępnego stanowiskowego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku blacharza samochodowego. Materiał ten możecie wykorzystać opracowująca własny program takiego szkolenie lub też dostosować przygotowany program do potrzeb i warunków panujących w Waszym zakładzie. Dzięki temu zaoszczędzicie czas i będziecie mieć pewność, że uwzględniliście wszystkie niezbędne zagadnienia w Waszym programie szkolenia bhp.

Przykładowy program szkolenia okresowego bhp strażnika miejskiego

Na podstawie przygotowanego przez eksperta Portalu BHP szczegółowego programu szkolenia możesz przygotować i przeprowadzić szkolenie okresowe bhp strażników miejskich. Korzystając z tego materiału będziesz mieć pewność, że Twoje szkolenie obejmuje wszystkie zagadnienia konieczne do omówienia podczas szkolenia okresowego bhp tej grupy pracowników. Dzięki niemu zaoszczędzisz czas i ułatwisz sobie pracę.

Program szkolenia okresowego bhp na stanowisku sprzątaczki

Na podstawie przygotowanego przez eksperta Portalu BHP szczegółowego programu szkolenia możesz przygotować i przeprowadzić szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzątaczki. Korzystając z tego materiału będziesz mieć pewność, że Twoje szkolenie obejmuje wszystkie zagadnienia konieczne do omówienia podczas szkolenia okresowego bhp pracowników zatrudnionych na takim stanowisku pracy. Dzięki niemu zaoszczędzisz czas i ułatwisz sobie pracę.

Program szkolenia okresowego bhp pracowników ochrony(stanowisko zakwalifikowane do grupy stanowisk robotniczych)

Szkolenia bhp pracowników ochrony powinny być prowadzone zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia, przygotowanym w oparciu o ramowe programy szkoleń określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860). Jednak przygotowanie takiego szczegółowego programu szkolenia może przysporzyć trudności. Mając to na uwadze ekspert Portalu bhp, opracował szczegółowy program szkolenia bhp pracowników ochrony, zaliczając osoby zatrudnione na takim stanowisku do grupy pracowników robotniczych. Możecie wykorzystać przygotowany materiał, dostosowując go do warunków w Waszej firmie, przygotowując szkolenie bhp pracowników ochrony.  

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego bhp stomatologa

Szkoleniu wstępnemu stanowiskowemu podlegają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy również osoby zatrudnione na stanowisku lekarza stomatologa. Dentysta z racji wykonywania swoich obowiązków narażony jest na wiele zagrożeń zawodowych. Nie mniej jednak czas, który należy poświęcić na instruktaż stanowiskowy dentysty oraz jego tematyka, są uzależnione m.in. od rodzaju i zakresu zadań pracownika. Oczywiście szkolenie to prowadzone jest w formie instruktażu na stanowisku, na którym będzie zatrudniony stomatolog, na podstawie szczegółowego programu. Przykładowy pogram takiego instruktażu przygotował ekspert portalu bhp.  

Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowisku pszczelarza

Praca pszczelarza w pasiece wymaga przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny. Wiąże się to z bezpieczeństwem samego pszczelarza, a także osób postronnych. Dlatego też szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na takim stanowisku powinno trwać minimum 8 godzin lekcyjnych. Powinno być zorganizowane w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Aby ułatwić Wam to zadanie prezentujemy przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowisku pszczelarza. Materiał ten możecie edytować i dostosować do własnych potrzeb i warunków panujących na stanowisku pracy.

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych przy pracach dociepleniowych

Pracownicy wykonujący prace przy docieplaniu budynków zaliczani są do grupy pracowników zatrudnianych na stanowisku robotniczym. Pracownicy ci powinni być poddawani szkoleniom okresowym bhp nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jednak mając na uwadze, że pracownicy docieplający budynki wykonywać będą prace na wysokości wówczas powinni odbywać szkolenia okresowe bhp, jako osoby wykonujące prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych, nie rzadziej niż raz w roku. Jak każde szkolenie bhp tak również i to powinno być przeprowadzane według opracowanego w tym celu programu. Pomocny w realizacji tego zadania będzie, przygotowany przez ekspertów Portalu BHP przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych przy pracach dociepleniowych.

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowisku kasjera sprzedawcy.

Pracownik zatrudniony na stanowisku kasjer sprzedawca narażony jest na wiele czynników szkodliwych i uciążliwych, które wpływają na jego bezpieczeństwo pracy. Osoba wykonująca te prace powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod jej wykonywania. Dlatego właśnie tak istotne jest właściwe przeszkolenie pracownika zatrudnionego na tym stanowisku, a szczególnie ważne jest uświadomienie mu zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy. Mając to na uwadze ekspert portalu BHP przygotował przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych takim stanowisku. Materiał ten możesz wykorzystać przygotowując okresowe szkolenie bhp dla pracowników zatrudnionych np. w supermarketach ale również w mniejszych sklepach.

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego bhp operatora pilarki łańcuchowej

Praca operatora pilarki łańcuchowej to czynności, podczas wykonywania których pracownik narażony jest na wiele zagrożeń związanych z występowaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych. Osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny zatem znać zasady i metody bezpiecznego wykonywania zadań. Dlatego też przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (szkolenia wstępnego stanowiskowego) na tym stanowisku jest obowiązkowe. Mając to na uwadze, ekspert Portalu BHP przygotował przykładowy program tego szkolenia bhp. Materiał ten z pewnością ułatwi Ci pracę i pozwoli zaoszczędzić Twój cenny czas.

Kategorie

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »