Programy szkoleń

Każde szkolenie bhp, zgodnie z przepisami, powinno być przeprowadzone na podstawie programu szkolenia, który zapewnia organizator szkolenia, którym może np. pracodawca lub zewnętrzna jednostka szkoląca. Jednak przygotowanie programu szkolenia bhp nie jest takie proste. Powinien być on dostosowany do odpowiedniej grupy szkoleniowej i warunków pracy na określonych stanowiskach. W dziale Programy szkoleń znajdziesz przygotowane przez ekspertów-praktyków przykładowe programy szkoleń bhp opracowane dla różnych grup szkoleniowych i poszczególnych rodzajów szkoleń bhp. Dzięki tym materiałom w łatwy sposób opracujesz programy szkoleń bhp dostosowane do potrzeb stanowisk pracy szkolonych przez Ciebie pracowników.

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego bhp operatora pilarki łańcuchowej

Praca operatora pilarki łańcuchowej to czynności, podczas wykonywania których pracownik narażony jest na wiele zagrożeń związanych z występowaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych. Osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny zatem znać zasady i metody bezpiecznego wykonywania zadań. Dlatego też przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (szkolenia wstępnego stanowiskowego) na tym stanowisku jest obowiązkowe. Mając to na uwadze, ekspert Portalu BHP przygotował przykładowy program tego szkolenia bhp. Materiał ten z pewnością ułatwi Ci pracę i pozwoli zaoszczędzić Twój cenny czas.

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowisku kasjera sprzedawcy.

Pracownik zatrudniony na stanowisku kasjer sprzedawca narażony jest na wiele czynników szkodliwych i uciążliwych, które wpływają na jego bezpieczeństwo pracy. Osoba wykonująca te prace powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod jej wykonywania. Dlatego właśnie tak istotne jest właściwe przeszkolenie pracownika zatrudnionego na tym stanowisku, a szczególnie ważne jest uświadomienie mu zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy. Mając to na uwadze ekspert portalu BHP przygotował przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych takim stanowisku. Materiał ten możesz wykorzystać przygotowując okresowe szkolenie bhp dla pracowników zatrudnionych np. w supermarketach ale również w mniejszych sklepach.

Program szkolenia okresowego pracowników archiwów i bibliotek

Pracownicy bibliotek i archiwów są grupą szkoleniową, której charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe. Przygotowując się do przeprowadzenia szkolenia dla tej grupy pracowników, musisz zadbać o to, aby w szczegółowym programie szkolenia okresowego znalazły się wszystkie zagadnienia przewidziane w ramowym programie szkoleń, a także szczegółowo odnoszące się do specyfiki zawodu bibliotekarza i archiwisty. Mając to na uwadze ekspert Portalu BHP opracował przykładowy program szkolenia okresowego tej grupy pracowników. Z całą pewnością pomoże Ci on przygotować i przeprowadzić szkolenie okresowe bhp osób zatrudnionych na takich stanowiskach.

Program szkolenia okresowego bhp pracownika stacji benzynowej

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego pracowników stacji benzynowej to nie łatwe zadanie. Obecnie stacje benzynowe to obiekty handlowe służące do detalicznej sprzedaży przede wszystkim paliw silnikowych. Jednak działalność stacji może być również rozszerzona o usługi gastronomiczne, hotelarskie czy dotyczące podstawowej obsługi samochodów. Pracownicy narażeni są zatem na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych, które wpływają na bezpieczeństwo ich pracy. Aby ułatwić Wam zadanie przygotowania szkolenia okresowego bhp pracowników stacji benzynowej eksperci Portalu BHP przygotowali przykładowy program takiego szkolenia. Materiał ten z całą pewnością ułatwi Wam pracę.

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego bhp ślusarza

Ślusarz przed podjęciem zadań na stanowisku pracy powinien zostać poddany szkoleniu bhp, w tym szkoleniu wstępnemu na stanowisku pracy. Czas, który należy poświęcić na instruktaż stanowiskowy ślusarza, oraz jego tematyka są uzależnione od rodzaju i zakresu zadań danego pracownika. Niemniej jednak zgodnie z ramowym programem instruktaż stanowiskowy powinien trwać minimum 8 godzin lekcyjnych. Jeżeli zastanawiasz się, co podczas takiego szkolenia powinno zostać omówione skorzystaj z przygotowanego przez eksperta Portalu BHP przykładowego program instruktażu stanowiskowego bhp ślusarza. Dzięki niemu będziesz miał prawność że przeprowadzane przez Ciebie szkolenie obejmuje wymagane zagadnienia i jednocześnie oszczędzisz czas na jego przygotowanie.

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego kierowcy samochodu ciężarowego

Kierowca samochodu ciężarowego, najczęściej zaliczany jest do grupy pracowników na stanowiskach robotniczych lub innych, w pracy których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Dlatego też przed przystąpieniem do pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy. Natomiast szkolenie wstępne stanowiskowe powinno być przeprowadzane na postawie programu szkolenia. Aby zapewnić właściwe przeprowadzenie takiego szkolenia eksperci Portalu BHP przygotowali przykładowy program instruktażu stanowiskowego dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego. Za jego pomocą w łatwy sposób przygotujecie szkolenie dla pracownika zatrudnionego na podobnym stanowisku w Waszej firmie.

Program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Szczególnego podejścia ze strony pracodawcy oraz odpowiedniego przeszkolenia bhp wymaga sytuacja, gdy roboty budowlane będą wykonywane w środowisku pracy zagrożonym występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, na przykład w warunkach narażenia na pył azbestowy. Do prawidłowego zorganizowania szkolenie bhp osób mających bezpośrednią styczność z wyrobami zawierającymi azbest konieczny jest odpowiednio opracowany program szkolenia. Eksperci Portalu BHP przygotowali przykładowy program szkolenia bhp  dla pracowników wykonujących pracę w kontakcie z materiałem zawierającym azbest.

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego

Wykonywanie pracy przy użyciu wózka widłowego podnośnikowego wiąże się z wieloma zagrożeniami zdrowia i życia wykonujących je pracowników, innych pracowników oraz osób postronnych. Osoba pracująca na takim stanowisku powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod wykonywania pracy. Dlatego istotne jest właściwe jej przeszkolenie. Aby szkolenie stanowiskowe uwzględniało wszystkie obowiązkowe tematy musi odbywać się według właściwie opracowanego programu szkolenia. Przykład takiego programu przygotowali eksperci portalu bhp. Korzystając z niego z całą pewnością przeprowadzisz właściwe szkolenie na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego.

Ramowy program szkolenia pracownika w magazynie otwartym

Pracownicy zatrudnieni w otwartych magazynach są narażeni na więcej, i to poważniejszych, zagrożeń, niż pracujący w zamkniętych obiektach magazynowych. Przygotowując pracownika do wykonywania pracy w magazynach otwartych, trzeba omówić m.in. warunki pracy i elementy pomieszczenia, w których ten ma pracować. Przygotowany przez ekspertów program szkolenia wstępnego pracownika zatrudnionego na takim stanowisku z całą pewnością ułatwi Wam opracowanie i przeprowadzenie takiego szkolenia bhp w Waszej firmie.

Program instruktaży stanowiskowego bhp salowej

Zawód salowej polega głównie na wykonywaniu zadań związanych z utrzymaniem wymaganych warunków sanitarnych i higienicznych w zakładach opieki zdrowotnej. Salowa pracuje w zespole, współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz pracownikami działów administracji i technicznych. Występujące na stanowisku pracy liczne zagrożenia wymagają szczegółowego omówienia w czasie instruktażu stanowiskowego. Aby ułatwić to prezentujemy przykładowy program tego szkolenia bhp, dzięki któremu z łatwością dostosujecie do warunków panujących w waszej placówce ZOZ.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 3500 aktualnych porad
  • 5400 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »