Programy szkoleń

Każde szkolenie bhp, zgodnie z przepisami, powinno być przeprowadzone na podstawie programu szkolenia, który zapewnia organizator szkolenia, którym może np. pracodawca lub zewnętrzna jednostka szkoląca. Jednak przygotowanie programu szkolenia bhp nie jest takie proste. Powinien być on dostosowany do odpowiedniej grupy szkoleniowej i warunków pracy na określonych stanowiskach. W dziale Programy szkoleń znajdziesz przygotowane przez ekspertów-praktyków przykładowe programy szkoleń bhp opracowane dla różnych grup szkoleniowych i poszczególnych rodzajów szkoleń bhp. Dzięki tym materiałom w łatwy sposób opracujesz programy szkoleń bhp dostosowane do potrzeb stanowisk pracy szkolonych przez Ciebie pracowników.

Przykładowy program szkolenia okresowego bhp strażnika miejskiego

Na podstawie przygotowanego przez eksperta Portalu BHP szczegółowego programu szkolenia możesz przygotować i przeprowadzić szkolenie okresowe bhp strażników miejskich. Korzystając z tego materiału będziesz mieć pewność, że Twoje szkolenie obejmuje wszystkie zagadnienia konieczne do omówienia podczas szkolenia okresowego bhp tej grupy pracowników. Dzięki niemu zaoszczędzisz czas i ułatwisz sobie pracę.

Program szkolenia okresowego bhp na stanowisku sprzątaczki

Na podstawie przygotowanego przez eksperta Portalu BHP szczegółowego programu szkolenia możesz przygotować i przeprowadzić szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzątaczki. Korzystając z tego materiału będziesz mieć pewność, że Twoje szkolenie obejmuje wszystkie zagadnienia konieczne do omówienia podczas szkolenia okresowego bhp pracowników zatrudnionych na takim stanowisku pracy. Dzięki niemu zaoszczędzisz czas i ułatwisz sobie pracę.

Program szkolenia okresowego bhp pracowników ochrony(stanowisko zakwalifikowane do grupy stanowisk robotniczych)

Szkolenia bhp pracowników ochrony powinny być prowadzone zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia, przygotowanym w oparciu o ramowe programy szkoleń określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860). Jednak przygotowanie takiego szczegółowego programu szkolenia może przysporzyć trudności. Mając to na uwadze ekspert Portalu bhp, opracował szczegółowy program szkolenia bhp pracowników ochrony, zaliczając osoby zatrudnione na takim stanowisku do grupy pracowników robotniczych. Możecie wykorzystać przygotowany materiał, dostosowując go do warunków w Waszej firmie, przygotowując szkolenie bhp pracowników ochrony.  

Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowisku pszczelarza

Praca pszczelarza w pasiece wymaga przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny. Wiąże się to z bezpieczeństwem samego pszczelarza, a także osób postronnych. Dlatego też szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na takim stanowisku powinno trwać minimum 8 godzin lekcyjnych. Powinno być zorganizowane w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Aby ułatwić Wam to zadanie prezentujemy przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowisku pszczelarza. Materiał ten możecie edytować i dostosować do własnych potrzeb i warunków panujących na stanowisku pracy.

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego bhp stomatologa

Szkoleniu wstępnemu stanowiskowemu podlegają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy również osoby zatrudnione na stanowisku lekarza stomatologa. Dentysta z racji wykonywania swoich obowiązków narażony jest na wiele zagrożeń zawodowych. Nie mniej jednak czas, który należy poświęcić na instruktaż stanowiskowy dentysty oraz jego tematyka, są uzależnione m.in. od rodzaju i zakresu zadań pracownika. Oczywiście szkolenie to prowadzone jest w formie instruktażu na stanowisku, na którym będzie zatrudniony stomatolog, na podstawie szczegółowego programu. Przykładowy pogram takiego instruktażu przygotował ekspert portalu bhp.  

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych przy pracach dociepleniowych

Pracownicy wykonujący prace przy docieplaniu budynków zaliczani są do grupy pracowników zatrudnianych na stanowisku robotniczym. Pracownicy ci powinni być poddawani szkoleniom okresowym bhp nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jednak mając na uwadze, że pracownicy docieplający budynki wykonywać będą prace na wysokości wówczas powinni odbywać szkolenia okresowe bhp, jako osoby wykonujące prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych, nie rzadziej niż raz w roku. Jak każde szkolenie bhp tak również i to powinno być przeprowadzane według opracowanego w tym celu programu. Pomocny w realizacji tego zadania będzie, przygotowany przez ekspertów Portalu BHP przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych przy pracach dociepleniowych.

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego bhp operatora pilarki łańcuchowej

Praca operatora pilarki łańcuchowej to czynności, podczas wykonywania których pracownik narażony jest na wiele zagrożeń związanych z występowaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych. Osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny zatem znać zasady i metody bezpiecznego wykonywania zadań. Dlatego też przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (szkolenia wstępnego stanowiskowego) na tym stanowisku jest obowiązkowe. Mając to na uwadze, ekspert Portalu BHP przygotował przykładowy program tego szkolenia bhp. Materiał ten z pewnością ułatwi Ci pracę i pozwoli zaoszczędzić Twój cenny czas.

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowisku kasjera sprzedawcy.

Pracownik zatrudniony na stanowisku kasjer sprzedawca narażony jest na wiele czynników szkodliwych i uciążliwych, które wpływają na jego bezpieczeństwo pracy. Osoba wykonująca te prace powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod jej wykonywania. Dlatego właśnie tak istotne jest właściwe przeszkolenie pracownika zatrudnionego na tym stanowisku, a szczególnie ważne jest uświadomienie mu zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy. Mając to na uwadze ekspert portalu BHP przygotował przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych takim stanowisku. Materiał ten możesz wykorzystać przygotowując okresowe szkolenie bhp dla pracowników zatrudnionych np. w supermarketach ale również w mniejszych sklepach.

Program szkolenia okresowego pracowników archiwów i bibliotek

Pracownicy bibliotek i archiwów są grupą szkoleniową, której charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe. Przygotowując się do przeprowadzenia szkolenia dla tej grupy pracowników, musisz zadbać o to, aby w szczegółowym programie szkolenia okresowego znalazły się wszystkie zagadnienia przewidziane w ramowym programie szkoleń, a także szczegółowo odnoszące się do specyfiki zawodu bibliotekarza i archiwisty. Mając to na uwadze ekspert Portalu BHP opracował przykładowy program szkolenia okresowego tej grupy pracowników. Z całą pewnością pomoże Ci on przygotować i przeprowadzić szkolenie okresowe bhp osób zatrudnionych na takich stanowiskach.

Program szkolenia okresowego bhp pracownika stacji benzynowej

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego pracowników stacji benzynowej to nie łatwe zadanie. Obecnie stacje benzynowe to obiekty handlowe służące do detalicznej sprzedaży przede wszystkim paliw silnikowych. Jednak działalność stacji może być również rozszerzona o usługi gastronomiczne, hotelarskie czy dotyczące podstawowej obsługi samochodów. Pracownicy narażeni są zatem na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych, które wpływają na bezpieczeństwo ich pracy. Aby ułatwić Wam zadanie przygotowania szkolenia okresowego bhp pracowników stacji benzynowej eksperci Portalu BHP przygotowali przykładowy program takiego szkolenia. Materiał ten z całą pewnością ułatwi Wam pracę.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 3500 aktualnych porad
  • 5400 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »