Programy szkoleń

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego bhp ślusarza

Ślusarz przed podjęciem zadań na stanowisku pracy powinien zostać poddany szkoleniu bhp, w tym szkoleniu wstępnemu na stanowisku pracy. Czas, który należy poświęcić na instruktaż stanowiskowy ślusarza, oraz jego tematyka są uzależnione od rodzaju i zakresu zadań danego pracownika. Niemniej jednak zgodnie z ramowym programem instruktaż stanowiskowy powinien trwać minimum 8 godzin lekcyjnych. Jeżeli zastanawiasz się, co podczas takiego szkolenia powinno zostać omówione skorzystaj z przygotowanego przez eksperta Portalu BHP przykładowego program instruktażu stanowiskowego bhp ślusarza. Dzięki niemu będziesz miał prawność że przeprowadzane przez Ciebie szkolenie obejmuje wymagane zagadnienia i jednocześnie oszczędzisz czas na jego przygotowanie.

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego kierowcy samochodu ciężarowego

Kierowca samochodu ciężarowego, najczęściej zaliczany jest do grupy pracowników na stanowiskach robotniczych lub innych, w pracy których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Dlatego też przed przystąpieniem do pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy. Natomiast szkolenie wstępne stanowiskowe powinno być przeprowadzane na postawie programu szkolenia. Aby zapewnić właściwe przeprowadzenie takiego szkolenia eksperci Portalu BHP przygotowali przykładowy program instruktażu stanowiskowego dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego. Za jego pomocą w łatwy sposób przygotujecie szkolenie dla pracownika zatrudnionego na podobnym stanowisku w Waszej firmie.

Program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Szczególnego podejścia ze strony pracodawcy oraz odpowiedniego przeszkolenia bhp wymaga sytuacja, gdy roboty budowlane będą wykonywane w środowisku pracy zagrożonym występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, na przykład w warunkach narażenia na pył azbestowy. Do prawidłowego zorganizowania szkolenie bhp osób mających bezpośrednią styczność z wyrobami zawierającymi azbest konieczny jest odpowiednio opracowany program szkolenia. Eksperci Portalu BHP przygotowali przykładowy program szkolenia bhp  dla pracowników wykonujących pracę w kontakcie z materiałem zawierającym azbest.

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego

Wykonywanie pracy przy użyciu wózka widłowego podnośnikowego wiąże się z wieloma zagrożeniami zdrowia i życia wykonujących je pracowników, innych pracowników oraz osób postronnych. Osoba pracująca na takim stanowisku powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod wykonywania pracy. Dlatego istotne jest właściwe jej przeszkolenie. Aby szkolenie stanowiskowe uwzględniało wszystkie obowiązkowe tematy musi odbywać się według właściwie opracowanego programu szkolenia. Przykład takiego programu przygotowali eksperci portalu bhp. Korzystając z niego z całą pewnością przeprowadzisz właściwe szkolenie na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego.

Ramowy program szkolenia pracownika w magazynie otwartym

Pracownicy zatrudnieni w otwartych magazynach są narażeni na więcej, i to poważniejszych, zagrożeń, niż pracujący w zamkniętych obiektach magazynowych. Przygotowując pracownika do wykonywania pracy w magazynach otwartych, trzeba omówić m.in. warunki pracy i elementy pomieszczenia, w których ten ma pracować. Przygotowany przez ekspertów program szkolenia wstępnego pracownika zatrudnionego na takim stanowisku z całą pewnością ułatwi Wam opracowanie i przeprowadzenie takiego szkolenia bhp w Waszej firmie.

Program instruktaży stanowiskowego bhp salowej

Zawód salowej polega głównie na wykonywaniu zadań związanych z utrzymaniem wymaganych warunków sanitarnych i higienicznych w zakładach opieki zdrowotnej. Salowa pracuje w zespole, współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz pracownikami działów administracji i technicznych. Występujące na stanowisku pracy liczne zagrożenia wymagają szczegółowego omówienia w czasie instruktażu stanowiskowego. Aby ułatwić to prezentujemy przykładowy program tego szkolenia bhp, dzięki któremu z łatwością dostosujecie do warunków panujących w waszej placówce ZOZ.

Program instruktażu stanowiskowego przedstawiciela handlowego

Instruktaż stanowiskowy dla przedstawiciela handlowego powinien zapewniać uzyskanie przez szkolonego informacji oraz zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu czynników środowiska pracy, ryzyka zawodowego, sposobów ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metod bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Mając to na uwadze prezentujemy program szkolenia wstępnego stanowiskowego bhp przedstawiciela handlowego.

Program instruktażu stanowiskowego bhp kelnera, barmana

Pracownik zatrudniony na stanowisku kelnera wykonuje wiele czynności związanych z obsługą gości w zakładach gastronomicznych oraz poza zakładem gastronomicznym w czasie świadczenia usług cateringowych. Praca kelnera i barmana związana jest z wieloma zagrożeniami i uciążliwościami dla zdrowia i życia pracownika. Należy o nich poinformować pracownika podczas szkolenia wstępnego stanowiskowego. Mając to na uwadze prezentujemy program instruktażu stanowiskowego bhp kelnera, barmana, w którym wskazujemy jakie zagadnienia należy omówić w czasie tego szkolenia bhp.

Program szkolenia okresowego pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służb w firmie zajmującej się remontami maszyn, urządzeń

Ze względu na wagę problemu szkolenia bhp i bardzo istotny aspekt wymiany doświadczeń między pracownikami służb bhp warto, aby szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służb było przeprowadzane w formie kursu lub seminarium. W celu ułatwienia przeprowadzenia takiego szkolenia prezentujemy, opracowany przez naszych ekspertów, szczegółowy program szkolenia okresowego bhp dla tej grupy pracowników w firmie zajmującej się remontami maszyn, urządzeń.

Przykładowy program instruktażu stanowiskowego operatora pługopiaskarki

Zima to okres wytężonej pracy dla operatorów piaskarek, pługów i innych maszyn służących do utrzymania przejazdu dróg i ciągów komunikacyjnych pieszych w odpowiednim stanie. Pracownicy nowo zatrudniani na takich stanowiskach przed przystąpieniem do pracy powinni odbyć instruktaż stanowiskowy. Szkolenie to powinno jednak być przeprowadzone na podstawie odpowiednio przygotowanego programu. Mając to na uwadze, prezentujemy przykładowy program szkolenia wstępnego stanowiskowego operatora maszyny pługopiaskarki.

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do:

  • 3000 aktualnych porad
  • 3500 udzielonych odpowiedzi
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »