Zmiany przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

Od 1 maja 2017 r. obowiązują zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych przez rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 25 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. poz. 854). Zmiany te dotyczą głównie wprowadzenia nowych dopuszczalnych norm dotyczących obciążenia fizycznego, w tym związanego z ręcznym transportem ciężarów, dla kobiet niebędących w ciąży lub w okresie karmienia piersią ale nie tylko. Zobacz co uległo zmianie w zakresie ręcznych prac transportowych, wysłuchaj prelekcji na ten temat prowadzonej przez eksperta Portalu BHP.

Kategorie