Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

O pandemii COVID-19 w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

 O pandemii COVID-19 w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Walka z COVID-19 to wielkie wyzwanie również dla pracodawców. W ciągu 4 miesięcy od pojawienia się koronawirusa na świecie zachorowało niemal 3 mln osób, z których ponad 200 tysięcy zmarło.W tej sytuacji Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) ogłosiła, że Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, obchodzony corocznie 28 kwietnia, w 2020 r. będzie poświęcony tematowi zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności pandemii COVID-19.

Zwalczanie chorób zakaźnych - to tegoroczny temat Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Wybór tematu Dnia to odpowiedź na kryzys światowy wywołany pandemią oraz obawy związane z ciągłym wzrostem liczby zakażeń COVID-19 w wielu częściach świata. Rządy, pracodawcy, pracownicy i organizacje stoją przed ogromnymi wyzwaniami próbując walczyć z pandemią oraz chronić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy koncentruje się więc w tym roku na problemie zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności zaś pandemii COVID-19. Zwracana jest także uwaga na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom podczas wznawiania działalności przez przedsiębiorstwa.

Ważne

Międzynarodowa Organizacja Pracy podkreśla potrzebę podejmowania specjalnych środków w celu ochrony pracowników służby zdrowia, a także przedstawicieli innych zawodów, którzy w walce z pandemią codziennie ryzykują własne zdrowie i jednocześnie narażają zdrowie swoich najbliższych.

25 mln pracowników bez pracy – to przewidywane skutki pandemii COVID-19 na świecie

Dyrektor MOP, Guy Ryder podkreśla, że obecna pandemia to nie tylko globalny kryzys zdrowotny, ale także kryzys społeczny i ekonomiczny. MOP przewiduje, że pandemia może pozbawić pracy nawet 25 mln pracowników na świecie (dla porównania, przez kryzys finansowy z 2008 r. pracę straciło 22 mln ludzi). Dodatkowo o ok. 8,8 mln może wzrosnąć liczba osób, które choć mają pracę, to na skutek zmniejszenia zarobków będą żyły na granicy ubóstwa.

Najbardziej narażone na negatywne skutki pandemii są osoby starsze cierpiące na choroby przewlekłe, kobiety (które stanowią większość w zawodach najbardziej narażonych podczas pandemii - służbie zdrowia, opiece społecznej, handlu) oraz pracownicy zatrudnieni w niestandardowych formach zatrudnienia i pracownicy-migranci.

Praca zdalna – to sposób na ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom

W tym szczególnym okresie MOP zwraca także uwagę na wykorzystywanie na szeroką skalę pracy zdalnej, która powinna umożliwiać pracownikom godzenie obowiązków służbowych i domowych, w tym m.in. opiekę nad dziećmi, opierając się na jasnych zasadach, klarownych oczekiwaniach, elastyczności czasowej oraz wzajemnym zaufaniu, przy jednoczesnym zachowywaniu zasad bezpiecznej i ergonomicznej pracy.

Źródło:

Źródło: www.ciop.pl/28kwietnia