Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Alstom Polska – Kwestie etyki i przestrzeganie zasad E&C uznajemy za priorytetowe

Alstom Polska – Kwestie etyki i przestrzeganie zasad E&C uznajemy za priorytetowe

Niezależnie od tego jakie jest nasze powiązanie z firmą, wszyscy podlegają jednakowym standardom bezpieczeństwa i obowiązują jednakowe zasady. Promowanie bezpieczeństwa i kształtowanie kultury bezpieczeństwa należy do wszystkich.” – podkreśla, mówiąc o polityce bhp w swojej firmie, Dorota Malanowicz - Kielijan, Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska Alstom Polska, w wywiadzie dla Portalu bhp.

Zarząd Alstom przykłada duże znaczenie do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Z myślą o jak najlepszych warunkach powstała strategia środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Jakie są główne założenia tego dokumentu?

Alstom ogłosił strategię, która jest oparta na pięciu filarach. Jednym z nich jest doskonałość środowiskowa i cel bycia odpowiedzialnym przedsiębiorstwem. Jednym z kluczowych przesłań tej strategii, to projektowanie oparte na ekologii. Bierzemy pod uwagę rosnąca liczbę czynników środowiskowych, jakie muszą być uwzględniane przy projektowaniu produktów lub usług. Dzięki temu produkty zaprojektowane z myślą o ekologii pozwalają poprawić wydajność energetyczną, zmniejszać hałas i wibracje oraz promować stosowanie czystych i recyklowanych materiałów.

Prowadzimy aktywną politykę certyfikacji dla wszystkich zakładów Alstom na całym świecie: 100% zakładów Alstom zatrudniających ponad 200 pracowników otrzymało Certyfikat na zgodność z normą ISO 14001. Kładziemy też szczególny nacisk na proaktywną i szczegółową metodologię zdrowia i bezpieczeństwa,  wprowadzoną w 2012 r. w ramach „Planu zerowej liczby odchyleń” – Alstom Zero Deviation Plan (AZDP). Od 2011 r. Alstom jest objęty wskaźnikiem zrównoważonego zarządzania Dow Jones (DJSI).

Alstom monitoruje stan bezpieczeństwa nie tylko własnych pracowników, ale także firm współpracujących i kontrahentów. Jeżeli dochodzi do zdarzenia niebezpiecznego, to najczęściej dzieje się ono wśród firm zewnętrznych. Jak obecnie wygląda stan bezpieczeństwa wśród pracowników i współpracowników Alstom?

Alstom umieścił bezpieczeństwo w swoich zakładach produkcyjnych w centrum swojej polityki przemysłowej. To jest nasze zobowiązanie. Alstom Zero Deviation Plan koncentruje się na działaniach wysokiego ryzyka i pomaga wdrażać działania chroniące wszystkich pracowników Alstom i kontrahentów na całym świecie przed ryzykiem, z jakim mogą zmierzyć się podczas pracy w fabrykach Alstom, halach produkcyjnych czy też  na projektach budowalnych w terenie.

Pięćdziesiąt potencjalnych zagrożeń uznano za krytyczne. Każdy pracownik zobowiązany jest do ich przestrzegania. Polityka "Zero tolerancji na odchylenia" od standardów ma na celu zmniejszenie częstotliwości występowania wypadków powodujących obrażenia (wskaźnik IFR1) do poziomu 1 do roku 2020 (1 wypadek na 1 milion przepracowanych osobo-godzin) oraz zmniejszenie występowania potencjalnych zdarzeń wypadkowych.

Procedury bezpieczeństwa obejmują także gości, odwiedzających siedzibę Alstom, m.in. w podbrukselskim Charleroi, ale również w polskich zakładach produkcyjnych. Każda z osób otrzymuje specjalną broszurę, w której znajdują się objaśnienia, dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Jest także specjalny schemat, na wypadek konieczności ewakuacji. Goście, jeszcze przy recepcji, oczekują na osobę, która jest ich przewodnikiem po siedzibie firmy, dlatego ryzyko jakiegokolwiek zdarzenia niepożądanego, z udziałem osób odwiedzających, jest ograniczone do minimum. Dodatkowo każdy odwiedzający, przez rozpoczęciem zwiedzania, własnym podpisem potwierdza zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa – dostępnymi w widocznym miejscu, w kolorowej broszurze. Dlaczego bezpieczeństwo, nie tylko własnych pracowników i kontrahentów, ale także gości, jest tak istotne dla Alstom?

Bezpieczeństwo gości jest dla Alstom tak samo ważne jak bezpieczeństwo Pracowników czy podwykonawców. Niezależnie od tego jakie jest nasze powiązanie z firmą, wszyscy podlegają jednakowym standardom bezpieczeństwa i obowiązują jednakowe zasady. Promowanie bezpieczeństwa i kształtowanie kultury bezpieczeństwa należy do wszystkich.

W czasie wizyty w siedzibie Alstom w Charleroi byłam zaskoczona brakiem pracowników na stanowiskach pracy. Okazało się, że jest właśnie przerwa na lunch, która obowiązuje wszystkich pracujących. Oprócz bezpieczeństwa Alstom przestrzega również rygorystycznych zasad higieny pracy, bo gros pracowników to osoby wykonujące prace przy komputerach - odejście od stanowisk pracy na obligatoryjną przerwę regeneracyjną jest ważne dla fizycznego i psychicznego komfortu pracy. Czy pracownicy w czasie lunchu mają do dyspozycji specjalne pomieszczenia socjalne, czy jest np. bufet lub stołówka, gdzie można spokojnie i niedrogo zjeść posiłek?

Alstom zapewnia pracownikom pełne zaplecza socjalne wyposażone w odpowiedni sprzęt kuchenny oraz stołówki, w których można kupić posiłki przygotowywane na kuchni. W specjalnie wyznaczonych i przygotowanych miejscach na halach produkcyjnych można znaleźć automaty z przekąskami i napojami. Pracownicy mogą zatem wybierać. Zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa, przerw w pracy jest bardzo ważne, aby zapewnić właściwą regenerację organizmu oraz komfort fizyczny i psychiczny.

Dużym problemem w dużych firmach może być zjawisko mobbingu. Relacje między pracownikami i kadrą zarządzającą są bardzo istotne nie tylko dla zagadnień bhp, ale także – wizerunku firmy na zewnątrz. Czy w Alstom istnieje polityka antymobbingowa? Jak monitorowane są właściwe relacje między pracownikami?

Działalność Alstom jest ściśle związana z silnymi wartościami korporacyjnymi, które stanowią integralną część w codziennej pracy. Przyjęliśmy trzy ujednolicone wartości:

  • praca zespołowa,

  • zaufanie i

  • działanie.

Kwestie etyki i przestrzeganie zasad (E&C) Alstom uznaje za priorytetowe. Nasze kodeks etyczny pozostaje zgodny z międzynarodowymi normami etyki i w zgodności z przepisami, jednocześnie jest w pełni przestrzegany w codziennej pracy wszystkich pracowników i podwykonawców Alstom. Wdrożyliśmy procedurę alarmowania, która pozwala wszystkim pracownikom lub osobom trzecim na bezpośrednie zgłaszanie kwestii niezgodności naszemu zespołowi E&C.

Z Panią Dorotą Malanowicz-Kielijan, Kierownikiem Działu BHP i Ochrony Środowiska Alstom Polska rozmawiała dla Portalu BHP Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.