Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Będą dalsze prace nad ograniczeniem obowiązkowych badań lekarskich pracowników

  W głosowaniu, które odbyło się 24 maja, posłowie zdecydowali o kontynuacji prac nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Ma on znieść uciążliwy dla pracowników, ale przede wszystkim kosztowny dla pracodawców, obowiązek przeprowadzania obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Projekt zakłada, że badaniami objęte byłyby jedynie osoby przyjmowane do pracy na stanowiska, "których charakter wymaga stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, ze względu na bezpieczeństwo lub higienę tej pracy”, a nie jak obecnie - wszyscy pracownicy. Wnioskodawcy przekonują, że celem projektu jest ograniczenie wydatków pracodawców.

A są to wydatki spore – pracodawca ponosi bowiem nie tylko koszty badania, wahające się między 100 a 200 zł, ale takżekoszty przejazdów pracownika na te badania oraz koszty wynagrodzenia pracownika w czasie jego nieobecności spowodowanej wykonywaniem takich badań.

Projekt wzbudził duże kontrowersje – jego przeciwnicy powołują się na opinie związków zawodowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, które chcą utrzymania badań. Pomysł nowelizacji określany jest jako „antypracowniczy”. Obrońcy projektu, zwracają uwagę, że takie rozwiązanie popierają Pracodawcy RP, ale nie wykluczają też możliwości przeniesienia wydatków na badania lekarskie na NFZ.

Za wnioskiem o odrzucenie tego projektu było 192 posłów, przeciwko - 245.

Słowa kluczowe:
badania lekarskie