Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Będą zmiany w przepisach dotyczących bhp w budownictwie?

4 kwietnia w siedzibie UDT obradowali członkowie Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy ministrze transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Tematem były zmiany w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zaproponowano m.in. uszczegółowienie przepisów w zakresie informacji, jakie powinna zawierać Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań wspólnie z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaproponowała wprowadzenie do rozporządzenia m.in. 12 definicji, w tym definicji rusztowania i odróżnienia go od podestu ruchomego. Izba oczekuje też wprowadzenia obowiązku certyfikacji rusztowań, który ma gwarantować bezpieczeństwo konstrukcji. Celem tych zmian jest podniesienie kultury bezpieczeństwa przy stawianiu i eksploatacji rusztowań. Jest to konieczne ze względu na problem wypadków – według danych inspekcji pracy, ogółem na rusztowaniach zdarzyło się w 2012 roku 155 wypadków, w tym 23 śmiertelnych i 48 ciężkich. Z doświadczeń UDT wynika, że najczęstszą przyczynę wypadków stanowią błędy eksploatacyjne.

Przedstawiona została także informacja na temat działalności kontrolnej i prewencyjnej PIP w 2012 r. w budownictwie. Z przeprowadzonych ponad 5,9 tys. kontroli w firmach budowlanych wynika, że główną przyczyną wypadków jest tolerowanie odstępstw od wymagań przepisów i zasad bhp, co wynika z przeciętnie niskiego poziomu wiedzy o bhp, zwłaszcza w małych firmach.

Autor: 

Marcin Papierz

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.