Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Bezpieczeństwo na ściance wspinaczkowej

Pokrewnym tematem do organizowania bezpiecznych prac na wysokości jest kwestia organizowania kursu wspinaczkowego na sztucznej ściance. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo zarówno instruktora, jak i biorących udział w kursie uczestników, którymi często są młodociani. Potencjalni kursanci na pewno przy wyborze szkoły wspinaczkowej będą sprawdzać, czy posiada wykwalifikowaną kadrę i zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

Każda zainteresowana osoba, która będzie chciała podjąć trud wspinania się na sztucznej ściance wspinaczkowej, musi przejść szkolenie bhp, by poznać zasady bezpiecznego wspinania. Musimy pamiętać, że choć taka forma rekreacji jest przyjemna, to jednak jest to jeden z rodzajów sportów ekstremalnych, który wiąże się z dużym ryzykiem wypadkowości. Ryzyko wypadków wzrasta szczególnie wtedy, gdy będziemy lekceważyć właściwe zasady bezpieczeństwa, tzn. zasady bezpiecznej asekuracji czy regulaminu ścianki wspinaczkowej.

Należy przede wszystkim pamiętać, że samodzielnie mogą się wspinać tylko osoby, które są pełnoletnie lub młodociane, przeszły odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa, przeprowadzone przez instruktora ściany, oraz świadome są zagrożeń dla zdrowia i życia, które wiążą się z uprawianiem tego rodzaju sportu. Ponadto młodociani powinni mieć ukończony 15. rok życia oraz uzyskać zgodę rodziców.

Odpowiednie szkolenie, które musi przejść każdy uczestnik wspinaczki, przeprowadza wykwalifikowany instruktor, pod którego opieką powinna odbywać się wspinaczka. Tematyka takiego szkolenia powinna zawierać:

 1. zasady asekuracji,

 2. techniki ruchu i wspinania,

 3. zasady używania odpowiedniego sprzętu,

 4. zasady bezpiecznego wspinania.

Przykładowe zasady bezpieczeństwa przy wspinaczce na ściance powinny uwzględniać:

 1. zapoznanie się z regulaminem,

 2. przekazanie informacji o obowiązku używania odpowiedniego obuwia sportowego,

 3. obowiązek dostarczenia przez osoby niepełnoletnie pisemnej zgody rodziców do wspinaczki,

 4. obowiązek rozpoczęcia i kontynuacji wspinaczki przez osoby, które nie ukończyły 15 lat, wyłącznie pod opieką instruktora ścianki,

 5. bezwzględnie obowiązujący zakaz wspinania i asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania ich na terenie ścianki.

Ważne

Wspinanie powinno odbywać się przy użyciu wyłącznie sprawnego sprzętu technicznego spełniającego ocenę systemu zgodności.

Autor: 

Mariusz Foremniak

specjalista ds. bhp,

wykładowca zagadnień prawnej ochrony pracy

Mariusz Foremniak

Autor: Mariusz Foremniak

Prawnik, Kierownik Działu BHP, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp i prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem. Autor wielu opinii i artykułów o tematyce bhp i prawa pracy. Wieloletni, doświadczony pracownik służby bhp w Poczcie Polskiej S.A., gdzie obecnie zajmuje się kształtowaniem polityki bhp. Projektuje kierunki polityki w zakresie bhp oraz nadzoruje jej realizację przez jednostki organizacyjne Spółki.
Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo