Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

BSH najbezpieczniejszym pracodawcą w Łodzi

Państwowa Inspekcja Pracy po raz kolejny przyznała nagrody w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W okręgu łódzkim pierwsze miejsce zdobyła firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego ze swoimi dwoma oddziałami przy ul. Wedmanowej i Papierniczej.

Producent pralek, zmywarek i suszarek – firma BSH została nagrodzona pierwszym miejscem w kategorii dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 250 osób), wyprzedzając tym samym siedem nominowanych firm. – To dla nas bardzo ważna nagroda, ponieważ jako zakład produkcyjny musimy w jak najwyższym stopniu przestrzegać zasad bhp – mówi Oliver Giersberg, dyrektor łódzkiego oddziału BSH. - Jako pracodawca mamy świadomość olbrzymiej odpowiedzialności za naszych pracowników, ich bezpieczeństwo i komfort pracy. Bezpieczeństwo zawsze było, jest i będzie dla nas priorytetem.

Kapituła Konkursu, którego celem było promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa, najwyżej oceniła firmę BSH m.in. pod względem:

  • zaangażowania pracowników w działania obejmujące obszar bezpieczeństwa (udział Grupy Ratowniczej w szkoleniach dla pozostałych pracowników,

  • wewnętrzne audyty bezpieczeństwa) i ich świadomość potencjalnych zagrożeń (wymiana doświadczeń i wiedzy między pracownikami, praca zespołowa na rzecz kontroli bezpieczeństwa w fabryce i zapobiegania zagrożeniom,

  • stworzenie systemu zgłaszania zdarzeń niebezpiecznych),

  • a także narzędzia i procesy wykorzystywane do oceny planowanych zmian pod względem bezpieczeństwa.

Ważne jest, żeby każdy pracownik rozumiał, że jego działania mają wpływ na bezpieczeństwo pracy pozostałych osób. Zaangażowanie pracowników w proces budowania świadomości istniejących w fabryce zagrożeń, umiejętności ich identyfikacji i eliminowania jest dla nas bardzo dużym sukcesem – dodaje Oliver Giersberg.

Słowa kluczowe:
PIP