Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Celem większe bezpieczeństwo pracy na budowach

21 czerwca w Rzeszowie odbędzie się seminarium poświęcone tematyce bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jest realizowane w związku z programem informacyjno-prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy promujący właśnie tę tematykę. Na spotkanie zapraszani są przedstawiciele przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlaną.

Zamierzeniem programu PIP promującego bezpieczeństwo pracy w budownictwie jest redukcja zagrożeń wypadkowych podczas wykonywania robót budowlanych. Jego podstawowy cel to zwiększanie świadomości w zakresie zapobiegania wypadkom i ograniczania ryzyka związanego z wykonywaniem robót budowlanych oraz upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie seminarium zostaną omówione m.in. zagadnienia dotyczące:

  • bezpieczeństwa pracy na wysokości, w tym podczas wykonywania prac przy użyciu rusztowań,

  • zastosowania sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości i środków ochrony indywidualnej,

oraz wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakresie.

Seminarium rozpocznie się o godzinie 10 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przy ul. Gen. St. Maczka 4. Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu (17) 717 20 36.

Słowa kluczowe:
prace na wysokości