Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Chroń oczy pracownika – skuteczny program profilaktyczny

Chroń oczy pracownika – skuteczny program profilaktyczny

Proaktywne podejście, przeprowadzanie testów, stosowanie najnowszych środków ochrony indywidualnej, regularne analizowanie szkoleń i promowanie znaczenia ochrony oczu pozwalają osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy nieustannie poszerzać swoją wiedzę oraz poznawać opinie pracowników w kwestii danego rozwiązania. Wszystko to razem pozwala ponadto skutecznie chronić oczy pracowników.

Oczy są po mózgu niewątpliwie najbardziej skomplikowanym organem ludzkim. Składają się z ponad dwóch milionów elementów, są w stanie przetwarzać ponad 36 000 informacji na godzinę i odpowiadają za 85% świadomości ludzkiej. Ich ochrona jest zatem kluczowa. Natomiast, jak się okazuje urazowość tego organu jest bardzo duża. Każdego roku tysiące pracowników różnych branż doznaje obrażeń oczu. Analiza wypadków, w których pracownicy doznali urazów oczu pokazuje jednak, że w 90% przypadków urazowi oczu można było zapobiec. Kluczem do rozwiązania problemu staje się skuteczny program profilaktyczny.

Nowatorskie metody ochrony

Jednym z rozwiązań stosowanych przez firmy o wysokiej kulturze bezpieczeństwa, które pozwala ograniczać tego rodzaju urazy, jest ich nowatorskie podejście do środków ochrony oczy z przeprowadzaniem cyklicznej oceny wszelkich czynników:

 • mechanicznych,
 • chemicznych,
 • elektrycznych,
 • termicznych i
 • promieniotwórczych

występujących w miejscu pracy, a następnie opracowanie jeszcze skuteczniejszych metod chronienia pracowników przed nimi.

Ten innowacyjny sposób myślenia uwzględnia nie tylko dotychczasowe rozwiązania w zakresie ochrony twarzy i oczu – okulary, gogle i osłonę twarzy, ale analizuje także powody powstawania samych urazów oczu i sposoby potencjalnego udoskonalania środków ochronnych oczu. Następstwem jest przeprowadzanie testów z użyciem najnowszych rozwiązań oraz regularnych i interaktywnych szkoleń, które kładą nacisk na krytyczne w skutkach urazy oczu.

Program pilotażowy

Jedną z firm stosujących takie podejście do ochrony oczu jest Wood Group PSN – globalny dostawca usług z zakresu zarządzania nieużytkami poprzemysłowymi dla branży naftowej i gazowniczej, zatrudniający ponad 29 000 pracowników w 40 krajach.

W 2013 roku przeprowadzono w tej firmie jednoroczny program pilotażowy, mający na celu ograniczenie urazów narządu wzroku w jednym z głównych oddziałów w Aberdeen, który skutkował zmniejszeniem liczby tego typu wypadków aż o 73% (zarejestrowano wówczas jedynie trzy takie zdarzenia).

Kluczem do tak dobrego rezultatu programu było opracowanie i wdrożenie nowych zasad dotyczących obowiązkowego stosowania środków ochrony oczu w postaci produktów z serii Honeywell Adaptec™, a także koncentracja na szkoleniach i edukacji pracowników.

Firma wprowadza obecnie te same przepisy w swoich pozostałych placówkach. Choć w branży naftowej i gazowniczej na bhp kładzie się duży nacisk, ryzyko urazów oczu jest tam wciąż wysokie, głównie ze względu na zagrożenie uderzeniem przez poruszające się, latające czy spadające przedmioty.

Program ochrony oczu

Do kluczowych czynników decydujących o powodzeniu programów dotyczących ochrony oczu należy unikanie zagrożeń, dostarczenie właściwych rozwiązań dostosowanych do warunków pracy oraz propagowanie ich wśród pracowników.

Sam program natomiast powinien zawierać prosty, dziesięciopunktowy plan uwzględniający następujące kwestie:

 1. Okulary – doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie nie jest wymagana całkowita osłona obszaru wokół oczu. Chronią one przed odłamkami poruszającymi się z dużą prędkością, a ich przednie i boczne części poddawane są testom na wytrzymałość.
Ważne

Przy wyborze okularów oraz gogli należy zwrócić uwagę na powłokę soczewki. Może być ona pokryte różnymi, odpowiednimi do warunków pracy powłokami, np. chroniącymi przed zarysowaniem czy ograniczającymi zaparowanie.

 1. Gogle – należy je stosować u pracowników narażonych na pyły, unoszące się w powietrzu odłamki lub kropelki cieczy, gazy i opary, stopiony metal czy gorące ciecze. Warto także zwrócić uwagę, aby gogle miały powłokę chroniącą przed zarysowaniem, system wentylacyjny czy też powłokę minimalizującą zamglenie.
 2. Osłony twarzy – najlepiej sprawdzają się w przypadku, gdy pracownicy mogą mieć kontakt z unoszącymi się w powietrzu odłamkami lub kropelkami cieczy, łukiem spawalniczym, roztopionym metalem lub gorącymi ciałami stałymi. Do ciężkich prac mechanicznych zaleca się osłony z poliwęglanu, a w przypadku obecności substancji chemicznych wskazane są produkty octanowe. Do pracy w środowisku elektrycznym osłona powinna być z poliwęglanu, a w spawalnictwie zaleca się soczewki poliwęglanowe o odpowiednim odcieniu (np. IR 3 lub 5).
Ważne

Podczas doboru właściwego typu osłony twarzy należy wziąć pod uwagę warunki użytkowania i prawdopodobne zagrożenia. Istotne jest także, czy dana osoba będzie pracować w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, ponieważ w każdej z tych sytuacji należy użyć osłony o innym kolorze lub odcieniu, tak aby chroniła przed światłem słonecznym, podkreślała kolory lub dostosowywała się do pracy przy sztucznym czy naturalnym oświetleniu.

 1. Rozmiar – wybrana osłona oczu musi być zawsze dobrze dopasowana i wygodna dla użytkownika. Warto wybrać produkt dostępny w wersjach o różnej szerokości i wyposażony w dodatkowe elementy, jak np. regulowany mostek nosowy, który pozwala odpowiednio wypośrodkować soczewki i w ten sposób ograniczyć zmęczenie oczu.
 2. Komfort – wszelkie środki ochrony indywidualnej muszą być wygodne, ponieważ jest to kluczowy czynnik decydujący o akceptacji wśród pracowników i ich skłonności do noszenia danego produktu przez cały dzień pracy.
 3. Elastyczność – warto, aby wybrany produkt był wyposażony w dodatkowe elementy, np. system nastawiania kąta zauszników, dzięki czemu użytkownik może dostosować okulary i kąt ustawienia soczewek do swoich potrzeb.
 4. Ochrona UV – gdy światło jest jednym z czynników ryzyka, należy wybrać sprzęt ochronny blokujący 99,9% promieniowania UV oraz pokryty odpowiednimi powłokami, np. odporne na zamglenia i zarysowania czy antystatyczne, a także zgodny z europejską normą EN166.
 5. Dokładne dopasowanie – im produkt jest dokładniej dopasowany, tym lepszą zapewnia ochronę. Szczególnie w przypadku okularów, między soczewką, ramką i twarzą użytkownika nie powinny pojawiać się żadne przerwy.
 6. Kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej – jeśli produkty ochrony oczu wymaga noszenia wraz z innymi środkami ochrony indywidualnej, np. z kaskami lub systemami ochrony słuchu, warto zadbać, aby były one kompatybilne i nie zmniejszały swojej funkcjonalności. Najlepsze środki ochrony oczu są zawsze tworzone z myślą o noszeniu wraz z innym sprzętem.
 7. Okulary korekcyjne – z badań wynika, że większość osób w wieku powyżej 40 lat nosi okulary przez część lub większość dnia, jakkolwiek wiele z nich nie nosi okularów korekcyjnych w pracy. Gogle czy osłony twarzy dla osób noszących okulary korekcyjne powinny im zatem zapewniać odpowiedni odstęp między sobą i wygodę użytkowania.

Wszystkie programy dotyczące ochrony oczu, nawet te obecnie stosowane i zgodne z wymienionymi punktami, powinny być regularnie analizowane pod kątem ich przestrzegania i stosowanych rozwiązań w zakresie sprzętu i ochrony pracowników. Nierzadko zdarza się, że niezbędne są udoskonalenia.

Autor: 

Christine Mello-Blonay
starszy menedżer ds. produktu w Honeywell Safety Products