Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy w 2017 r.

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy w 2017 r.

Program dofinansowania z ZUS działań na poprawę warunków pracy cieszy się ogromnym zainteresowaniem, świadczą o tym statystyki ZUS. Z początkiem 2017 r. chętnych było tak dużo, że już w lutym budżet okazał się za mały i wstrzymano przyjmowanie wniosków. Jednak już sporo „szczęśliwców”, załapało się na ZUS-owskie dofinansowanie. Zobacz, jak ZUS realizuje swoje działania w ramach prewencji wypadkowej.

ZUS w ramach prowadzonej prewencji wypadkowej podejmuje działania mające na celu zapobieganie wypadkowym przy pracy i chorobom zawodowym oraz problemom zdrowotnym na poziomie przedsiębiorstw. Jednym z takich działań jest dofinansowanie projektów na rzecz utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Na swoje działania w ramach prewencji wypadkowej ZUS w 2017 r. otrzymał do dyspozycji ponad 70 mln. zł. To jest ponad 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe przewidzianych planie finansowym funduszu ZUS na ten rok.

Realizacja dofinansowania w 2017 r.

Statystyki ZUS w kwestii dofinansowania projektów wyglądają bardzo imponująco. Program dofinansowania realizowany jest od 2013 r. – wówczas to tylko 7 projektów zostało zgłoszonych, zrealizowanych i dofinansowanych. W kolejnych latach było już tylko lepiej. W 2014 r . wpłynęło już 500 wniosków o dofinansowanie, a w 2016 r. złożonych zostało ponad 5600 wniosków, a zrealizowanych zostało 570 projektów. Do tej pory ZUS podpisał 1450 umów o dofinansowanie. Co zgodnie z wnioskami pozwala zmniejszyć uciążliwość dla prawie 20 tys. pracowników na terenie całego kraju.

Na stanie ZUS obecnie znajduje się ponad 10 tys. złożonych wniosków. Niestety środki na dofinansowanie są ograniczone i jest ich tylko tyle ile zostało przydzielonych w ustawie budżetowej. Dlatego też ZUS podjął w lutym 2017 roku decyzję o wstrzymaniu przyjmowania wniosków. Co jednak nie oznacza, że wnioski nie wpływają.

Wnioski nadal wpływają, jednak wnioskodawcy od lutego br. otrzymują informacje, że ich wnioski zostają zwracane z uwagi na wstrzymanie przyjmowania wniosków. Niemniej jednak ponad 10 tys. wniosków jest przygotowywanych do dofinansowania i sukcesywnie podpisywane są umowy.” – podkreśliła Małgorzata Nietopiel, dyrektor departamentu prewencji i rehabilitacji ZUS, podczas posiedzenie Rady Ochrony Pracy.

Trzeba zauważyć, że ponad 20% wniosków otrzymuje ocenę negatywną jeszcze na poziomie sprawdzenia pod względem formalnym. Występują w nich bowiem błędy formalne, czyli wnioski są nieprawidłowo przygotowane, opisane są w nich działania nieprawidłowe bądź też płatnicy składający te wnioski zalegają z opłata składek.

Ponad 5 tys. wniosków obecnie oczekuje na dofinansowanie.

Najwięcej wniosków złożonych jest z województwa:

  • wielkopolskiego,
  • mazowieckiego,
  • małopolskiego i
  • kujawsko-pomorskiego.

Najczęściej są to wnioski z mikro i małych przedsiębiorstw. Ponad 8 tys. wniosków dotyczy najmniejszych przedsiębiorstw.

Do tej pory ZUS w 2017 r. podpisał 1450 umów a dofinansowanie jest na poziomie prawie 115 mln. zł.

Chociaż jeszcze nie ma ostatecznych danych za 2017 r. - umowy nadal są sukcesywnie podpisywane, najwięcej umów podpisanych zostało z płatnikami z województwa:

  • mazowieckiego,
  • małopolskiego,
  • wielkopolskiego.

ZUS zaznacza jednak, że we wszystkich województwach są przedsiębiorcy, którzy to dofinansowanie otrzymali.

ZUS w ramach swoich działań dofinansowuje projekty odnoszących się do bezpieczeństwa technicznego lub systemowego. Założeniem programu dofinansowania jest wspieranie pracodawców którzy podejmują działania mające na celu poprawę warunków pracy na stanowiskach pracy.

Ważne

O dofinansowanie mogą strać się wszyscy płatnicy składek, którzy odprowadzaj składki na ubezpieczenie społeczne.

Dofinansowanie z ZUS jest bezzwrotne, a jego wielkość jest zróżnicowana i zależy od liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Jednak wiąże się z zaangażowaniem własnych środków finansowych płatnika składek. Dofinansowywane są projekty doradcze, inwestycyjne lub mieszane.

Uwaga!

Skala dofinansowania jest szeroka od 90% dla mikroprzedsiębiorstw do 20% dla przedsiębiorstw dużych. W przypadku kwot, to największe są dla przedsiębiorstw dużych, nawet 500 tys. zł a dla mikroprzedsiębiorstw do 140 tys. zł.

Droga uzyskania dofinansowania nie jest prosta

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w dowolnej placówce ZUS. Pierwszym elementem kontroli wniosku jest sprawdzanie czy płatnik nie zalega z opłata składek na ubezpieczenie.

Po ocenie formalnej i ocenie prawidłowości przygotowania wniosku, jest on przekazywany do eksperta z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, celem weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Po prawidłowej ocenie merytorycznej przez eksperta z danej dziedziny następuje podpisanie umowy o dofinansowanie, co oczywiście warunkowane jest poprzez posiadane środki własne przedsiębiorcy. Po 14 dniach od podpisania umowy następuje dofinansowanie w postaci pierwszej transzy pieniędzy w wysokości 50% kwoty dofinansowania i przekazywane są środki na konto wskazane przez wnioskodawcę. Po zrealizowaniu projektu w zakładzie pracy, wnioskodawca potwierdza jego zrealizowanie poprzez przedłożenia sprawozdania. Wówczas dokonywana jest, przez eksperta z danej dziedziny, ocena właściwej realizacji projektu i po pozytywnej opinii oraz odbiorze wypłacana jest druga transza dofinansowania.

Niebawem będą zmiany w kwestii dofinansowania

Już niebawem wejdzie w życie nowelizacja art. 37 ustawy o ubezpieczeniu społecznym, polegająca na podniesieniu procenta poziomu minimalnej kwoty, która będzie przeznaczona na prewencję wypadkową. Ten procent wzrósł zaledwie o 0,1, czyli minimalny poziom kwoty przeznaczanej dla ZUS na prewencję wypadkową wyniesie 1,1% procenta należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Nowelizacja wprowadzi tryb konkursowy naboru wniosków. Tu ZUS widzi możliwość, że po dofinansowaniu wniosków, które obecnie są na stanie ZUS ogłaszany będzie konkurs, regulamin konkursy będzie akceptowany przez radę nadzorczą ZUS i wypracowany wspólnie ze specjalistami. Konkurs będzie powtarzany w następnym roku po kilku miesiącach.

Nowelizacja ustawy pozwoli też ZUS-owi na stałe współpracować ze specjalistami z CIOP nad realizacją projektu dofinansowania. ZUS bowiem nie posiada własnych ekspertów jedynie posiłkuje się ekspertami z CIOP.  

Miejmy nadzieję, że mające wejść od 1 stycznia 2018 r. zmiany w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1773) pozwolą na sprawną realizację większej liczby projektów i więcej pracodawców będzie mogło skorzystać z dofinansowania działań na poprawę warunków pracy . 

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

prawnik specjalizujący się w prawie pracy i bhp

Źródło:

Źródło: sprawozdanie z działań ZUS mających na celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych.

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.