Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Europejska Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy podsumowuje swoje działania w 2015 r.

Europejska Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy podsumowuje swoje działania w 2015 r.

„Coraz częściej praca odbywa się poza tradycyjnymi miejscami,(…) technologia szybko się rozwija, a siła robocza w Europie starzeje się. Dlatego tak ważne jest przystosowanie się do tych zmian oraz współpraca na rzecz osiągnięcia jak najlepszych rezultatów”. Tak Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Christa Sedlatschek, podsumowuje działania Agencji w 2015 r.

Sprawozdanie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) z jej działań w 2015 r. zwraca uwagę na najistotniejsze wydarzenia ubiegłego roku, w ramach których Agencja podejmowała działania. W głównej mierze celem tych działań było przewidywanie zmian w świecie pracy i dostosowywanie się do nich, a także określanie sposobów radzenia sobie z nowymi zagrożeniami i wyzwaniami, jakie przynoszą owe zmiany.

W związku z nowymi i pojawiającymi się zagrożeniami oraz ich wpływem na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy EU-OSHA opublikowała eksperckie artykuły przeglądowe dotyczące crowdsourcingu, środków zwiększających wydajność oraz robotyki.

Zagrożenia psychospołeczne to jedno z nowych zagrożeń określone badaniem ESENER-2

W 2015 r. zakończył się jeden z głównych projektów EU-OSH dotyczący europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). Rezultaty badania ESENER-2 wskazują, że wśród zagrożeń najpowszechniej występujących w europejskich miejscach pracy należy wymienić:

  • zagrożenia psychospołeczne (np. 58% miejsc pracy w UE wskazało kłopotliwych klientów jako jeden z czynników ryzyka) oraz
  • zagrożenia związane z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (np. 56% miejsc pracy zgłosiło, że pracownicy wykonują pracę w męczących lub powodujących ból pozycjach).

W badaniu ESENER-2 zwrócono również uwagę na znaczenie oceny ryzyka w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami. Nowy interaktywny internetowy pulpit nawigacyjny poświęcony badaniu opracowany przez EU-OSHA zapewnia obecnie możliwość uzyskania łatwego dostępu do wyników badania.

Nowy projekt EU-OSHA dotyczy pracowników w starszym wieku

We wrześniu ubiegłego roku określono ramy kolejnego ważnego projektu pilotażowego EU-OSHA poświęconego pracownikom w starszym wieku pt. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”. Ustalenia w dotyczące tego projektu zostały przedstawione decydentom, specjalistom ds. BHP i przedstawicielom partnerów społecznych w Brukseli. Sesje dyskusyjne zorganizowane w trakcie konferencji koncentrowały się na kwestiach związanych ze starzeniem się, relacją między BHP i płcią oraz systemami rehabilitacji i powrotu do pracy.

Narzędzia online do oceny ryzyka opracowane przez EU-OSHA „rozwinęło skrzydła”

W zeszłym roku Agencja podsumowała również wyniki projektu interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA). Z danych wynika, że do końca 2015 r. łączna liczba narzędzi OiRA wyniosła 86, przy czym kolejne 30 narzędzi było w przygotowaniu. W 2015 r. uruchomiony został również nowy interfejs użytkownika, OiRA 2.0, aby zwiększyć komfort użytkowników. Kończąc rok pozytywnym akcentem, w listopadzie projekt OiRA otrzymał Certyfikat Najlepszych Praktyk przyznawany w ramach systemu Europejskich Nagród Sektora Publicznego.

Jak wynika z danych EU-OSHA za 2015 r. aż 92% zainteresowanych stron korzystało z informacji opracowanych przez EU-OSHA, przy czym:

  • 48% z nich korzystało z tych informacji w ramach procesu wymiany wiedzy,
  • 39% do celów kształtowania polityki lub wdrażania środków na szczeblu przedsiębiorstwa,
  • 38% w celu ich dalszego rozpowszechnienia,
  • 37% do celów prowadzenia dalszych badań.

Dobre wyniki osiągane przez Agencję potwierdzają także wyniki oceny kampanii „Partnerstwo dla prewencji” realizowanej w latach 2012–13 w ramach kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy oraz analiza badania OiRA .

W 2015 r. uruchomiono również nową stronę główną EU-OSHA oraz odnowioną stronę poświęconą Napo. Dzięki odświeżeniu wyglądu i interfejsu tych dwóch stron łatwiej jest się po nich poruszać i są one lepiej przystosowane do urządzeń mobilnych.