Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Imperial Tobacco w Polsce: Programy aktywizujące pracowników poprawiają bezpieczeństwo

Imperial Tobacco w Polsce: Programy aktywizujące pracowników poprawiają bezpieczeństwo

Zero wypadków dzięki współpracy w zakresie bhp z pracownikami to główne założenie Imperial Tobacco w Polsce. To jeden z elementów złożonej strategii społecznej odpowiedzialności. Aby osiągnąć zamierzone cele firma wprowadza szereg programów i działań w zakresie bhp. Poznaj sprawdzone pomysły,które pomagają w budowaniu bezpiecznego środowiska i warunków pracy.

Imperial Tobacco Polska SA z siedzibą w Jankowicach pod Poznaniem i Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA z siedzibą w Radomiu jako pracodawcy stale doskonalą standardy bezpieczeństwa w zakresie uwarunkowań technicznych i postaw pracowników. Obie spółki zapewniają swoim pracownikom bezpieczne i przyjazne środowisko pracy.

Przykładem mogą być działania na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a zapewnienie odpowiednich warunków pracy jest priorytetem w obu firmach. Celem przedsiębiorstw jest też dążenie do zmniejszenia liczby wypadków do zera.

W obu zakładach zostały wdrożone programy wspomagające budowanie kultury promującej bezpieczne postawy. W ramach wdrażania kolejnych projektów z zakresu bhp firmy dają pracownikom możliwość aktywnego uczestnictwa w wielu programach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Programy angażujące pracowników i poprawiające bezpieczeństwo

Jednym z takich programów jest program szkoleniowy Deal with it (Zajmij się tym). Jest on skierowany do wszystkich pracowników, poświęcony kształtowaniu bezpiecznych zachowań i sposobów wykonywania pracy, reagowaniu na zagrożenia w miejscu pracy.

Szkolenia prowadzone przez trenerów wewnętrznych, składają się z 4 modułów tematycznych:

 • Kultura bhp,
 • Bezpieczne zachowanie,
 • Podejmowanie ryzyka,
 • Radzenie sobie ze zmianami.

Największą korzyścią szkoleń jest możliwość doświadczenia, w bezpiecznych warunkach sali szkoleniowej, potencjalnych konsekwencji łamania zasad bezpiecznej pracy.

Saper ZPW

Kolejny program Saper ZPW (Zdarzenia Potencjalnie Wypadkowe) to program, w ramach którego pracownicy zgłaszają zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Zgłoszone do przełożonego ZPW zostaje ocenione za pomocą matrycy ryzyka. W przypadku oszacowania wysokiego poziomu ryzyka do danego ZPW zostaje przeprowadzona sesja RCA (Root Cause Analysis). Ma to na celu ustalenie przyczyn źródłowych oraz działań obniżających poziom ryzyka.

Natomiast narzędziem służącym do zbadania przyczyn zdarzenia jest metodologia Kelvin Top Set, gdzie osoby, których dotyczy dane zdarzenie (przełożeni, operatorzy, przedstawiciele bhp), zespołowo analizują problem, a następnie określają działania prewencyjne i korygujące.

Metodą Kelvin Top Set analizowane są nie tylko zdarzenia potencjalnie wypadkowe, ale również urazy. Dla najbardziej aktywnych „saperów” oraz najbardziej wartościowych zgłoszeń przyznawane są drobne nagrody.

Generator Kaizen (generator pomysłów)

Jest to program umożliwiający zgłoszenie przez pracownika projektu usprawnienia w zakresie:

 • procesów pracy,
 • technologii,
 • jakości produktów,
 • środowiska,

a także w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomysły przyjęte do realizacji są wyceniane, a pracownicy otrzymują gratyfikacje.

W ramach budowania odpowiedzialności za doskonalenia na każdym poziomie organizacyjnym dajemy możliwość proponowania rozwiązań i samodzielnego wdrażania ich w miejscu pracy.

Konkurs skupiny na bezpieczeństwie – Safety PIN

To kolejna edycja konkursu skupionego na bezpieczeństwie, jakości oraz koncepcji lean. Konkurs adresowany jest do wszystkich pracowników zakładów Grupy Imperial Tobacco. Jego celem jest szerzenie wiedzy i najlepszych praktyk m.in. w zakresie bezpieczeństwa.

Jednym z zadań drużyn biorących udział w konkursie było opracowanie projektu koncepcji usprawnienia w wybranym obszarze np. bhp, jakości, środowiska, technologii.

Etap finałowy konkursu odbywa się na poziomie międzynarodowym, a zwycięskie projekty uznawane są za najlepsze praktyki, implementowane w Grupie Imperial Tobacco.

Rozmowy i lekcje o bezpieczeństwie

Rozmowy o bezpieczeństwie i krótkie lekcje bhp odbywają się w ramach koncepcji „Bezpieczeństwo przede wszystkim”.

„Safety first” polega na tym, że każde spotkanie w fabryce i bieżące rozmowy z pracownikami rozpoczynają się od tematów związanych z bezpieczeństwem.

Ważne

Wprowadzona została praktyka kaskadowania tzw. krótkiej lekcji bezpieczeństwa, od poziomu zespołu zarządzającego fabryką, po zespoły operacyjne.

Przykładowe tematy, którym poświęcona jest lekcja, to m.in.:

 • znaczące ZPW zgłoszone przez pracownika, urazy;
 • przygotowanie się do bezpiecznych wakacji;
 • postępowanie w przypadku grypy itp.

Ważne jest to, aby w trybie tygodniowym cała organizacja uzyskała tę samą pigułkę wiedzy o bezpieczeństwie w pracy i poza nią.

Bliżej o bezpośrednim ryzyku zawodowym

Jeszcze innym programem praktykowanym w Imperial Tobacco w Polscejest program „Wokół ryzyka. W trosce o nas”. Jest to program z grupy szkoleniowych, kształtujący bezpieczne postawy w pracy. Jego celem jest przypomnienie istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Opiera się na ocenie ryzyka zawodowego. Każdemu pracownikowi przedstawia się najważniejsze zagrożenia dotyczące jego stanowiska pracy. Każde zagrożenie omawiane jest w podziale na jego:

 • źródło,
 • możliwe skutki oraz
 • działania zapobiegawcze.
Ważne

Elementem szkolenia był także film nakręcony razem z fundacją „Poza Horyzonty”, z udziałem osoby, która uległa w pracy poważnemu wypadkowi. Przedstawia on, jak drastycznie zmieniło się jej życie po wypadku.

Szkolenie kończy się quizem sprawdzającym znajomość ryzyka na danym stanowisku i narzędzi zapobiegającym zdarzeniom wypadkowym.

6xS- czyli podstawowe standardy bezpiecznej pracy

Kolejny program z zakresu bhp to Program 6 S. Nazwa programu bierze się od 6 zagadnień: selekcja, systematyka, sprzątanie, standardy, samodyscyplina i bezpieczeństwo (z ang. safety). Program ma na celu stworzenie uporządkowanego, dobrze zorganizowanego i bezpiecznego miejsca pracy.

Bezpieczne wizyty – czyli obserwacja

Bezpieczne wizyty to program poświęcony kształtowaniu bezpiecznych zachowań wśród pracowników. Oparty jest na bezpośredniej rozmowie obserwatora (championa bezpiecznych wizyt) z pracownikiem.

Championami są wyłonieni z załogi pracownicy, którzy po odpowiednim przeszkoleniu wykonują bezpieczne wizyty – obserwacje.

Obserwacje dotyczą zarówno zachowań bezpiecznych, jak i niebezpiecznych. Podczas rozmowy z pracownikiem często wypracowywane są też rozwiązania doskonalące miejsce pracy.

Bezpieczny transport wewnątrzzakładowy

Projekt Bezpieczny Ruch polegał na wdrożeniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu wewnątrzzakładowym.

W ramach tego projektu oznaczono przejścia dla pieszych poprzecznymi pasami, doposażono miejsca o ograniczonej widoczności lustrami sferycznymi, wprowadzono pionowe i poziome znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne.

Ponadto oddzielono ruch pieszy od kołowego barierkami A-Safe, zastosowano elementy ochronne – słupki antykolizyjne, ochraniacze, odbojnice.

Bezpieczna konserwacja maszyn

System LOTO (zabezpieczenie maszyny blokadą, oznakowanie maszyny) polega na stosowaniu różnego rodzaju blokad na maszynach, urządzeniach. Ma na celu zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem różnego rodzaju źródeł energii podczas wykonywania napraw, konserwacji.

System potrójnego zabezpieczenia samochodów

System Triple safety polega na tym, że kierowca po podjechaniu pod rampę zobowiązany jest do:

 • wyłączenia silnika i zaciągnięcia hamulca,
 • opuszczenia kabiny,
 • podłożenia pod koło 2 klinów oraz
 • zdania kluczyków osobom nadzorującym rozładunek/załadunek ze strony Imperial Tobacco.

Poprawa bezpieczeństwa dzięki zdrowemu trybowi życia

W obu fabrykach Imperial Tobacco funkcjonuje projekt pod nazwą S.P.O.K.O. (od słów siła postawa, otoczenie, kultura, optymizm), którego celem jest kreowanie postaw i zachowań mających propagować, a docelowo ukształtować w pracownikach świadomość wagi prowadzenia zdrowego trybu życia.

W ramach projektu odbywa się wiele inicjatyw sportowych, m.in. udział w biegach (np. Bieg na Tak w Poznaniu), rajdach rowerowych itp.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Oprócz tych wszystkich wewnętrznych programów, jak każda firma poważnie podchodząca do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków i środowiska pracy, wdrożyliśmy w obu spółkach system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na standardzie OHSAS 18001.

W ramach tej normy przeprowadzane są coroczne audyty. Informacje mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy są komunikowane za pomocą:

 • filmów instruktażowych na nośnikach LCD,
 • kalendarza z informacją o dniach bez wypadku,
 • spotkań informacyjnych z kierownictwem,
 • lekcji instruktażowych,
 • karty zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • szkoleń bhp w ramach obowiązujących przepisów,
 • intranetu,
 • książeczek informacyjnych i
 • ulotek (w tym również dla gości), plakatów, naklejek informacyjnych o niebezpieczeństwach (tzw. piktogramów), tablic informacyjnych,
 • publikacji w magazynie firmowym (wydawanym dla pracowników w formie drukowanej oraz wysyłanej e-mailowo),
 • kącików bhp w działach bhp.

Nagrody za kulturę bhp

We wrześniu 2014 roku w Warszawie odbył się III Kongres Służby BHP, podczas którego firma Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. została doceniona za działania na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w miejscu pracy i zajęła I miejsce w konkursie „Dobre praktyki BHP”. W 2010 roku zakład w Jankowicach otrzymał nagrodę Koncernu Imperial Tobacco za 365 dni bez wypadku.

Praktyki bhp w obu spółkach Imperial Tobacco w Polsce są doskonałym wzorem do naśladowania przez innych. Firmy mają bardzo szeroko rozbudowaną kulturę bhp, która jest widoczna nie tylko na plakatach, ale również w zachowaniu ludzi.

Dążymy do poprawy zasad bhp przez dialog z pracownikami, angażowanie pracowników w poprawę warunków pracy, konkursy, projekty, komunikowane za pośrednictwem różnorodnych nośników, bieżące informowanie pracowników o występujących problemach i błędach, ciągłe doskonalenie obszaru bezpieczeństwa. Wprowadziliśmy też proces przeglądów, aby zapewnić, że cele związane z bhp są osiągane we wszystkich działach. Dowodem na stosowanie wysokich standardów i praktyk bhp są wyróżnienia i nagrody dla obu firm w tej dziedzinie.

Autor: 

Anna Fau
dyrektor ds. jakości i systemów w Imperial Tobacco Polska S.A.
Artur Chołuj

dyrektor ds. jakości i systemów w Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.