Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

IV edycja Mistrzostw Kadry BHP już w maju!

IV edycja Mistrzostw Kadry BHP już w maju!

7 maja 2018 roku startuje IV edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do specjalistów bhp oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, szkolenia, a dla chętnych przewidziane będą płatne staże w działach bhp firm tworzących Koalicję Bezpieczni w Pracy. W tym roku również Portal BHP jest patronem medialnym Mistrzostw Kadry BHP.

Jak wziąć udział w Mistrzostwach Kadry BHP?

Mistrzostwa Kadry BHP to największy w Polsce konkurs branżowy skierowany do specjalistów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w polskich firmach. Aby wziąć udział w zawodach należy wejść na stronę: www.bezpieczniwpracy.pl w zakładkę „Mistrzostwa” i rozwiązać internetowy test.

Kto czuwa nad konkursem?

Konkursowi patronują najważniejsze instytucje państwowe i media branżowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wśród nich znajduje się Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie i fundacja Forani.

Mistrzostwa Kadry BHP to przede wszystkim popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz integracja środowiska specjalistów bhp w Polsce, a także utworzenie prestiżowego rankingu specjalistów zajmujących się tą tematyką.

Co czeka uczestników Mistrzostw?

„Tegoroczny konkurs, analogicznie do poprzednich trzech edycji, został podzielony na dwa etapy. Pierwszy ma charakter popularyzacyjny, chcemy zachęcić jak najwięcej osób do wzięcia udziału, sprawdzenia swojej wiedzy i kompetencji. Drugi charakteryzować się będzie nieco trudniejszym poziomem i bardziej specjalistycznymi pytaniami” – mówi Marek Maszewski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Mistrzostw Kadry BHP z firmy SEKA S.A. – „Od finalistów konkursu wymagać będziemy nie tylko znajomości regulacji prawnych, ale również ich poprawnego rozumienia, analizowania i – nierzadko – wieloaspektowego spojrzenia na obowiązujące przepisy. Wymienione kompetencje w szczególności sprawdzane zostaną w II  etapie, w której uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na problemowe pytania otwarte.” – dodaje.

W jakich terminach będą odbywały się kolejne etapy Mistrzostw?

Pierwszy etap trwa od 7 do 25 maja 2018. 50 najlepszych osób, po raz kolejny, zmierzy się z pytaniami w dniach 7-10 czerwca. 21 czerwca 2018 roku na specjalnej Gali Mistrzostw Kadry BHP poznamy zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, takie jak smartfon, tablet, kamerka GoPro oraz bony i vouchery na szkolenia oraz wydarzenia branżowe o łącznej wartości 15 tys. złotych. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy.

Kto będzie oceniał uczestników?

Zmagania uczestników oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:

 • Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., Przewodniczący Komisji Konkursowej

 • Dr Jolanta Łodzińska, adiunkt na WNHIS w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, kierownik Zakładu Pomocy i Profilaktyki Społecznej.

 • Łukasz Włodyga, HSE/BCM and QRA Manager DSC Poland DHL Supply Chain

 • Prof. UW dr hab. Jacek Męcina, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

 • Witold Polkowski, Ekspert Pracodawców RP

 • Tadeusz Zając, Społeczny Doradca Prezydenta Pracodawcy RP

 • Krzysztof Klarzak, Kierownik Zespołu BHP i OP Urzędu Dozoru Technicznego

 • Irena Sajkowska, Główny Specjalista w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS

 • Artur Sobota, Kierownik Sekcji Prewencji w Departamencie Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy

 • Krystyna Świder, Kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
  – Państwowego Instytutu Badawczego

 • Anna Prędecka, Dziekan mł. bryg. dr inż. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

 • Iwona Lis, Prezes Fundacji Forani

Partnerzy Merytoryczni Koalicji Bezpieczni w Pracy i Mistrzostw Kadry BHP:

Partner Mistrzostw Kadry BHP: