Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Już niebawem Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Już niebawem Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia obchodzimy  Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Jest on promowany i współorganizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy. Jego obchody odbywają się na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Natomiast związkowe obchody tego dnia organizowane są pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Poznaj planowane wydarzenia na ten Dzień oraz przewodnie tematy.

Tegoroczny temat Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy wybrany przez Międzynarodową Organizację Pracy (dalej: MOP) to: Lepsze gromadzenie i wykorzystanie danych bhp. Celem wyboru takiego tematu jest zwrócenie uwagi na potrzebę doskonalenia systemu rejestracji, analizy i wykorzystania wiarygodnych informacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych. Dane te są niezbędne do identyfikowania nowych zagrożeń i niebezpiecznych sektorów, jak również do ustalania priorytetów dla działań, w tym programów prewencyjnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Wybrany temat stanowi wkład we wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030. Jeden z jej celów to ochrona praw pracowniczych i promocja bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników, z uwzględnieniem pracowników – migrantów, w szczególności kobiet migrantek i osób z niepewnym zatrudnieniem. W związku z tym państwa są proszone o stworzenie spójnych zasad i procedur dla wszystkich jednostek w kraju dla raportowania częstotliwości wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych według płci i statusu migracyjnego.

Natomiast temat Dnia zaproponowany przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych w tym roku będzie: Niebezpieczne i nieuczciwe – dyskryminacja w pracy dotyka nas wszystkich. Światowe organizacje związków zawodowych apelują, aby podczas tegorocznych obchodów Dnia związki podkreślały konieczność weryfikacji środków niezbędnych do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników szczególnie narażonych na zagrożenia w miejscu pracy m. in. z powodu płci, pochodzenia, klasy i orientacji seksualnej.

W tym roku głównym wydarzeniem polskich obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy będzie uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i towarzysząca mu ogólnopolska konferencja nt. „Identyfikacji rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych”, organizowana przez Związek Zawodowy „Budowlani” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, instytucji ustawodawczych i nadzorujących, m.in. parlamentarzyści RP, członkowie Rady Ochrony Pracy, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Społecznej Inspekcji Pracy, ZUS, GUS, CIOP-PIB. Obecni będą także przedstawiciele pracodawców oraz organizacji związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych), w tym – związków budowlanych.

Uroczyste obchody Dnia 28 kwietnia planują również inne organizacje związków zawodowych.

  • NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk organizuje tradycyjne obchody we Wrocławiu, gdzie w dniu 26.04.2017 r. odbędzie się konferencja pt. „Czy ponadzakładowy nadzór nad warunkami jest wystarczający i czy spełnia swoją rolę?”. Weźmie w niej udział wielu specjalistów, m.in. z CIOP-PIB.
  • NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie organizuje w Bielsku-Białej seminarium pt. „Zagrożenia ergonomiczne wyzwaniem dla Społecznej Inspekcji Pracy” w ramach 5 jubileuszowych, XXV obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych.
  • W Rzeszowie odział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 28.04.2017 r. organizuje Ogólnopolską konferencja w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych.
  • W Kaliszu, Odział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP 28.04.2017 r. organizuje Konferencję „Bezpieczni na starcie”

Źródło: CIOP