Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Koalicja Bezpieczni w Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podpisały porozumienie o współpracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podpisały porozumienie o współpracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy, oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, które jest organizacją zrzeszającą specjalistów BHP w całej Polsce podpisały 14 stycznia 2015 roku w siedzibie OSPSBHP w Warszawie porozumienie o współpracy merytorycznej.

Współpraca Koalicji oraz OSPSBHP obejmuje realizację działań, mających na celu podnoszenie kultury bezpieczeństwa w Polskich firmach, a także popularyzujących ideę poprawy standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem podpisanego porozumienia jest także wymiana wiedzy i dobrych praktyk między stronami, jak również współdziałanie na rzecz tworzenia prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony Koalicji Bezpieczni w Pracy jej Przewodniczący Andrzej Smółko, natomiast ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Prezes Marek Nościusz i Wice Prezes Piotr Kaczmarek. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: z Oddziału Warszawa OSPSBHP Wiceprezes Zarządu Oddziału - Waldemar Bielak i sekretarz Oddziału - Mirosław Osowski, a także z  oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP Wiceprezes Zarządu Oddziału - Tadeusz Potasiński.

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel ten realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Informacje dla mediów:

Więcej informacji w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.