Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Komisja do przeprowadzenia odbioru obiektu budowlanego

Jednym z wielu zadań służby bhp jest udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Do przeprowadzenia odbioru – przekazania do użytkowania – pracodawca (szef firmy) powinien powołać komisję w składzie:

  • przedstawiciel wykonawcy robót,
  • inspektor nadzoru inwestycyjnego,
  • przyszły użytkownik obiektu (pomieszczeń),
  • pracownik służby bhp
  • i przedstawiciel załogi (SIP),

a także, w miarę potrzeb, specjaliści techniczni (np.: budowlaniec, elektryk, mechanik, technolog). Każdy z członków komisji powinien mieć prawo wnieść do protokołu swoje uwagi, wnioski, propozycje. Przewodniczącym komisji jest z reguły przyszły użytkownik przedmiotu odbioru.

Niedoróbki stwarzają dodatkowe zagrożenia

Nie można dokonywać odbioru byle jak, uważając, że drobne niedociągnięcia usunie się później. Obiekt, pomieszczenie oddane do eksploatacji powinny spełniać nie tylko wymogi techniczne, ale w takim samym stopniu muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Usuwanie usterek, niedoróbek dopiero w trakcie eksploatacji jest utrudnieniem dla obsługi, użytkowników i przeważnie stwarza dodatkowe zagrożenia.

Niedoróbki, nieprawidłowości, nawet te, które nie mają bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo, mogą być źródłem problemów w trakcie eksploatacji. I tu nie chodzi już o ewentualne straty w produkcji, ale o bezpieczeństwo ludzi.

Asertywność służby bhp

Przy przekazywaniu do użytkowania występuje czasem pozorna rozbieżność interesów między osobami odpowiedzialnymi za inwestycję, osobami z produkcji a służbą bhp. Zdarza się, że ci pierwsi chcą jak najszybciej obiekt przekazać do eksploatacji, a tu służba bhp wytyka niezgodności z przepisami czy nieprawidłowości mogące mieć znaczenie „tylko” dla bezpieczeństwa pracy i higieny pracy (nie wspominając o wymaganiach ergonomii czy uciążliwościach). Pracownik służby bhp powinien umieć wykazać swoją rację, popartą wymaganiami obowiązujących przepisów.

Pamiętać należy, że obecnie obowiązujące przepisy są w coraz większym stopniu zapisami ogólnymi, dlatego większa odpowiedzialność została przeniesiona na samego pracodawcę i jego służby w zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnionych w warunkach konkretnego zakładu.

Autor: Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy,
rejestrowany audytor pomocniczy
SZBP wg ISRS

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.