Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Laureaci 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Laureaci 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

30 września 2015 r. poznaliśmy laureatów 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Nagrody laureatom wręczył Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zadaniem prac konkursowych było opracowanie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także prac naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Sprawdź, kto i za co został nagrodzony. 

W tegorocznej edycji 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy wzięły udział 83 zgłoszenia, w tym:

 • 35 wniosków w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne (zastosowane w praktyce);
 • 6 wniosków w kategorii prace naukowo-badawcze (które mogą być wykorzystane w praktyce);
 • 41 wniosków w kategorii przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne (popularyzujące bezpieczeństwo pracy). Jedno zgłoszenie z powodu braków formalnych nie zostało zakwalifikowane. 

Z pośród powyższych zgłoszeń komisja konkursowa przyznała 11 nagród i 16 wyróżnień. Nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia wręczył minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Profesor Danuta Koradecka oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.   

Niewiele konkursów może pochwalić się tak długą tradycją. To konkurs zmieniający  poczucie bezpieczeństwa, które jest bardzo istotne w miejscu pracy. Nie będzie dobrych pod względem jakości miejsc pracy bez zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy to inwestycja, która przynosi zysk zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Konkurs organizowany jest od 1972 roku.

Oceniając zgłoszone prace komisja konkursu brała pod uwagę poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzeń lub technologii, osiągniętą poprawę warunków pracy oraz zakres zastosowania i możliwość upowszechnienia. Pod uwagę wzięte zostały także efekty ekonomiczne oraz wpływ na tworzenie kultury bezpieczeństwa. 

Laureaci 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Nagrodę I stopnia w kategorii Rozwiązania techniczne i technologiczne otrzymali:

 • Witold Łukoszek, Andrzej Banaś, Tomasz Bartoszek z Kompanii Węglowej S.A Oddział KWK „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej za „Zastosowanie ruchomego korpusu napędu w przenośniku taśmowym typu AR-PT 1200”.

  Opracowane rozwiązanie polega na zastosowaniu w górnictwie ruchomego korpusu napędu przenośnika taśmowego zamiast korpusu stałego. Pozwala to zmniejszyć poziom ryzyka urazu/wypadku śmiertelnego wynikającego z uderzenia zerwaną taśmą przenośnika podczas jego napraw i konserwacji. Z uwagi na powszechność stosowania przenośników, wdrożenie tego rozwiązania może stanowić także istotny element poprawy bezpieczeństwa pracowników w innych sektorach gospodarki.

Nagrodę II stopnia w powyższej kategorii otrzymali:

 • Witold Mikulski, Jan Radosz, Jerzy Kozłowski, Izabela Warmiak z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w Warszawie za: „Techniczne metody kształtowania środowiska akustycznego pomieszczeń edukacyjnych poprawiające zrozumiałość mowy”.

  Opracowano skuteczne techniczne metody kształtowania środowiska akustycznego pomieszczeń edukacyjnych. Umożliwiają one uzyskanie odpowiednich właściwości akustycznych pomieszczeń, dostosowanych do charakteru prowadzonych zajęć. W adaptowanych pomieszczeniach uzyskano bardzo dobrą zrozumiałość mowy. Obniżono także poziom hałasu i ograniczono wysiłek głosowy nauczycieli, który skutkuje znaczną liczbą chorób zawodowych. Techniczne wielowariantowe rozwiązania zastosowano dotąd w kilkunastu obiektach.

  Opracowane metody kształtowania środowiska akustycznego pomieszczeń edukacyjnych poprawiające zrozumiałość mowy mogą być zastosowane we wszystkich pomieszczeniach edukacyjnych w Polsce (tj. będą mogły oddziaływać na ok. 0,25 mln nauczycieli i ok. 2,5 mln uczniów). Zastosowanie tych rozwiązań w praktyce może przynieść wymierny skutek w postaci zmniejszenia liczby chorób zawodowych narządu głosu w Polsce.

Nagrodę  III stopnia w tej samej kategorii otrzymali:

 • Andrzej Ryszka, Andrzej Warmuła, Adam Siedlaczek z Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Marcel” w Radlinie za: „Modernizacja systemu zabezpieczeń łukoochronnych rozdzielni głównej 6kV R-404 na poz. 400 m”.

  Istotą opracowania jest skrócenie czasu zwarcia łukowego i ograniczenie jego negatywnych skutków dla pracowników (w postaci porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia łukiem elektrycznym. W tym celu w rozdzielni zastosowano światłowodowe zabezpieczenie łukoochronne. Wykorzystanie czujników błysku oraz światłowodów pozwoliło na natychmiastowe wyłączenie zwarcia łukowego w początkowym jego etapie, jakim jest błysk.

  Rozwiązanie jest uniwersalne i może być powszechnie stosowane we wszystkich zakładach gdzie stosuje się rozdzielnice średniego napięcia.

Nagrodę III stopnia otrzymali również:

 • Andrzej Pruszewicz, Andrzej Łopata z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o. oraz Krzysztof Wrzosek z Firmy Doradczo-Szkoleniowej „BHP-max” Krzysztof Wrzosek w Nowym Mieście Lubawskim za: „Modernizacja krat do oczyszczania ścieków”.

  W wyniku modernizacji wymieniono ręczną kratę do usuwania zanieczyszczeń stałych ze ścieków komunalnych na automatyczną kratę schodkową dla kanału zrzutu i kanału dopływającego. W ramach rozwiązania zastosowano też prasopłuczkę ze śrubą transportową do mechanicznego usuwania ścieków do kontenerów. Uzyskano istotne zmniejszenie zagrożeń dla pracowników.

Nagrodzeni naukowcy

W kategorii: Prace naukowo-badawcze

Nagrodę I stopnia przyznano:

 • Emilii Irzmańskiej, Agnieszce Brochockiej, Katarzynie Majchrzyckiej, Wiktorowi Orlikowskiemu z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w Warszawie za: „Kompozytowy wkład o właściwościach sorpcyjnych i biobójczych do szczelnego obuwia ochronnego stosowanego w warunkach ciężkiej pracy.”

  Na podstawie wykonanych badań opracowano i zaprojektowano wkład z cholewką do obuwia ochronnego składający się z układu materiałów tekstylnych o dobrych właściwościach sorpcyjnych i biobójczych. Wkład ułatwia termoregulację organizmu, czyli transport ciepła i wilgoci do otoczenia. Jego zastosowanie podwyższa komfort pracy, w szczególności przy pracy ciężkiej oraz zapobiega rozwojowi mikroorganizmów w szczelnym obuwiu ochronnym.

  Efekt wdrożenia wkładu kompozytowego do praktyki może przyczynić się m.in. do zwiększenia bezpieczeństwa pracy ponad 0,5 mln pracowników używających środków ochrony nóg w przemyśle górniczym, hutniczym, stoczniowym, budowlanym oraz ochotniczej straży pożarnej oraz zmniejszenia zachorowalności pracowników na choroby zawodowe do 20 %.

Nagrody II stopnia nie przyznano.

Nagrodę III stopnia wręczono:

 • Markowi Makowiec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za: „Rozprawa doktorska: „Metodyka humanizowania telepracy”.

  Opracowanie stanowi rozprawę doktorską dotyczącą pracy zdalnej. W dysertacji została zaproponowana autorska metodyka humanizowania organizacji telepracy. Służy ona nie tylko identyfikacji i zbadaniu zjawiska dehumanizacji, lecz także umożliwia wysunięcie wniosków odnośnie do dysfunkcji w trakcie świadczenia pracy zdalnej oraz wskazanie metod minimalizowania tych dysfunkcji.

Kategoria Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

W kategorii: Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne nagrody otrzymali:

Nagrodę I stopnia za:

„Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” otrzymali biorący udział w opracowaniu:

 • Michał Rydzewski, Robert Pudło, Tomasz Kościelny z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

 • Wiktor Marek Zawieska, Joanna Bugajska, Paweł Bartuzi, Joanna Kamińska, Tomasz Tokarski, Dorota Żołnierczyk-Zreda, Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Katarzyna Gajewska, Anna Przybyszewska, Arkadiusz Walichnowski, Rafał Młyński, Jan Radosz, Paweł Górski, Agnieszka Wolska, Andrzej Pawlak, Magdalena Zwolińska, Andrzej Grabowski, Dariusz - 16 - Kalwasiński, Małgorzata Pośniak, Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz, Patryk Zradziński z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w Warszawie.

  W wyniku realizacji projektu opracowano pakiet materiałów (ramowe wytyczne, narzędzia komputerowe, charakterystyki zawodów, listę kontrolną, dobre praktyki, materiały szkoleniowe) umożliwiających projektowanie obiektów i pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy w taki sposób, aby były odpowiednie dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach. Szacuje się, że realizacja opracowanych wytycznych umożliwi dostosowanie stanowisk pracy dla ponad 700 tys. osób niepełnosprawnych w Polsce.

Nagrodę II stopnia za: „Systemowe podejście PartnerTech Poland sp. z o.o. Oddział w Sieradzu do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy” otrzymała:

 • Urszula Grzelakowska z PartnerTech Poland Sp. z o.o. Oddział w Sieradzu.

  Zgłoszone opracowanie przedstawia zespół prostych działań w zakresie bhp, które razem stanowią systemowe podejście do poprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie ParnterTech Poland. Działania cieszą się wsparciem kierownictwa. Konsekwentnie prowadzone poprawiają zarówno świadomość uczestniczących w działaniach pracowników, jak i stan bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.

Również nagrodę II stopnia w tej kategorii za: „Grupa robocza do wykrywania i eliminowania zagrożeń w magazynie logistycznym opon” otrzymał:

 • Paweł Strycharski z FM Polska Sp. z o.o. Platforma Logistyczna w Parzniewie.

  Zgłoszone opracowanie dotyczy utworzenia specjalnej grupy roboczej do identyfikacji i analizy zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie. Tego typu działania są godne upowszechniania ze względu na aktywizowanie pracowników i zwiększanie skuteczności identyfikowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych i usuwania zagrożeń.

Natomiast dwie nagrody III stopnia przyznano:

 • Danucie Prasoł, Zbigniewowi Schinohl z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju oraz Robertowi Zającowi z Advicom Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju za: „Opracowanie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. oraz upowszechnienie multimedialnej gry popularyzacyjno-edukacyjnej „Robota na grubie”.

  Zgłoszone opracowanie jest popularyzacyjno-edukacyjną grą planszową „Robota na grubie". Jej celem jest przybliżenie uczestnikom (także spoza branży) specyfiki pracy górniczej i towarzyszących jej niebezpieczeństw. Gra stanowi ciekawe uzupełnienie różnego rodzaju form popularyzujących wiedzę na temat bhp.
 • Wojciechowi Piłatowiczowi, Ewie Dorobińskiej, Maciejowi Zagrobelnemu, Mariuszowi Onyśko, Natalii Rostkowskiej z Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie za: „Kampania edukacyjno-prewencyjna „Bezpieczeństwo – Twój wybór” 2014-2016”.

  Przedmiotem opracowania jest edukacyjno-prewencyjna kampania Urzędu Dozoru Technicznego „Bezpieczeństwo – Twój wybór", realizowana w latach 2014-2016. Każda edycja kampanii ma odrębną tematykę i jest przewidziana na jeden rok kalendarzowy. W 2014 r. tematem były wózki jezdniowe, a w 2015 r. – żurawie budowlane. Dotychczasowe działania zrealizowane w ramach kampanii objęły swoim zasięgiem ponad 60 tys. osób.

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi resortami, urzędami kontroli, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.