Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Mistrzostwa Kadry BHP – Pierwszy etap rozpoczęty

Mistrzostwa Kadry BHP – Pierwszy etap rozpoczęty

Właśnie ruszył pierwszy ogólnopolski konkurs wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwszy etap Mistrzostw Kadry BHP potrwa od 11 do 22 maja 2015r.  Udział w konkursie mogą wziąć nie tylko pracownicy branży BHP, ale wszyscy zainteresowani tym obszarem. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Celem Mistrzostw jest promowanie najlepszych ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

Etap I

Pierwszy, który właśnie się rozpoczął, potrwa do 22 maja br. W tym czasie należy zalogować się na stronie http://bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa-kadry-bhp/ i wypełnić test wiedzy składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Czas na odpowiedź przy każdym pytaniu jest limitowany. Trzydzieści osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu.

Etap II

Drugi etap Mistrzostw Kadry BHP odbędzie się w dniach 8-19 czerwca 2015 i składać się będzie z testu wiedzy on-line (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz studium przypadku. Suma punktów zdobytych w teście oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową za rozwiązanie case study pozwolą wyłonić laureatów.

Kapituła konkursu

Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP czuwa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których należą Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Konfederacja Lewiatan, Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektor Pracy), Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Finał Konkursu

Zwycięzcy Mistrzostw Kadry BHP  zostaną ogłoszeni 24 czerwca 2015 roku podczas uroczystej gali w Warszawie, której Partnerem jest Tauron Dystrybucja S.A. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: I miejsce – laptop, II miejsce – tablet, III miejsce – aparat fotograficzny.