Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Modyfikowany standard składowania materiałów niebezpiecznych

Modyfikowany standard składowania materiałów niebezpiecznych

Składowanie materiałów niebezpiecznych ma wiele aspektów. Po wielu latach gromadzenia doświadczeń i optymalizacji również wyroby standardowe spełniają większość zadań. DENIOS poszedł o krok dalej i w postaci kontenera MC-Vario oferuje wypróbowany standard połączony z możliwością indywidualnego wyposażenia – jak zwykle z produkcji własnego zakładu.

Wypróbowany system magazynowy DENIOS, według koncepcji kontenera modułowego (=MC) z możliwością modyfikowania wyposażenia (=Vario), w pełni zasługuje na swoją nazwę. Powierzchnia użytkowa może wynosić od 3 m2 w najmniejszym modelu do wygodnych 17 m2 w największym. Dzięki temu MC-Vario zapewnia optymalne warunki dla zgodnego z przepisami składowania małych pojemników.

Miejsce wewnątrz wykorzystane jest przez zastosowanie uniwersalnych systemów regałowych, ale zachowuje zdolność modyfikacji: do MC-Vario można również wstawiać pojedyncze beczki.

Do wyposażenia seryjnego należy też zintegrowana wanna wychwytowa o ściankach grubości 5 mm, sprawdzona zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska. Umożliwia ona składowanie również dużych pojemników na wyposażonym w kratę dnie kontenera.

Jak wszystkie magazyny materiałów niebezpiecznych firmy DENIOS, MC-Vario ma ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego wydane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

Maksymalna wszechstronność wewnątrz i na zewnątrz

Rozmiar drzwi i ich usytuowanie w MC-Vario określa klient. Do wyboru jest wersja jedno- i dwuskrzydłowa, a drzwi mogą być zabudowane co 500 mm prawie w każdym dowolnym miejscu. Próg w wejściu ma wygodną wysokość 150 mm.

Ważne
Prawie nie ma ograniczeń w dostosowaniu kontenera do warunków lokalowych w zakładzie.

Uzupełnieniem MC-Vario mogą być bogate akcesoria. W razie potrzeby z systemem może być zintegrowana wentylacja techniczna zapewniająca 0,4-krotną lub 5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Dostępna jest także wersja z wentylacją bierną. W MC-Vario można więc składować materiały niebezpieczne zarówno aktywnie, jak i pasywnie. Możliwa jest też izolacja termiczna z opcjonalnym systemem grzewczym. Dla lepszego dopasowania wyglądu do budynków na terenie zakładu pracy MC-Vario może być indywidualnie polakierowany na wybrany kolor RAL.

Gwarancja jakości

DENIOS to światowy specjalista w dziedzinie ochrony środowiska i bezpieczeństwa w przemysłowym zakładzie pracy. Magazyny materiałów niebezpiecznych, bezpieczne pomieszczenia techniczne oraz produkty z zakresu bhp wspomagają naszych klientów w realizowaniu ich obowiązków jako przedsiębiorców. Każdy produkt DENIOS – od najmniejszego rozwiązania do wielkiego magazynu – powstaje we własnych zakładach produkcyjnych, posiada certyfikat i jest zgodny z przepisami.