Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Nowe przepisy odmłodzą kadrę maszynistów?

W środę, 8 maja, posłowie sejmowej komisji infrastruktury przyjęli projekt zmian w ustawie o transporcie kolejowym, mający dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Oznacza to, że zmienią się zasady wydawania uprawnień maszynistom.

Kolej boryka się z problemem niedoboru maszynistów, których – w obliczu narastającej luki pokoleniowej – trzeba będzie w najbliższych latach przeszkolić co najmniej 3 tys. Projekt ma za zadanie usprawnienie procedury przyznawania uprawnień, tak by zwiększyć zainteresowanie pracą na tym stanowisku, a jednocześnie umożliwić osobom już pracującym płynne przejście na nowy system.

W rozporządzeniu określono wymagania zdrowotne, których spełnienie będzie warunkowało możliwość dopuszczenia maszynisty do prowadzenia pojazdu kolejowego. Uregulowano ponadto kwestie sposobu oceny przez lekarza uprawnionego zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności. Wskazano ponadto zakres badań, które powinny zostać wykonane w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej tych osób. Rozporządzenie określa tryb wydawania orzeczenia lekarskiego oraz zawiera odpowiedni wzór orzeczenia lekarskiego.

W uzasadnieniu czytamy też, że nowe regulacje nie spowodują wzrostu kosztów działalności przewoźników kolejowych. Wynika to z faktu, że zarządcy infrastruktury obecnie również są zobowiązani do pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych, kierowania na te badania oraz przechowywania orzeczeń lekarskich.

Autor: 

Marcin Śpiewakowski

Słowa kluczowe:
transport kolejowy