Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Obie wersje Risk Score są właściwe

Jedną z najczęściej stosowanych jakościowych, wskaźnikowych metod oceny ryzyka zawodowego jest Risk Score. Określone w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest w tej metodzie uszczegółowione i przedstawiane przez 2 parametry ryzyka – ekspozycję na zagrożenia i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. Zdarzają się jednak rozbieżności pomiędzy wskaźnikami oceny ryzyka zawodowego w zależności od źródła. Dotyczy to przede wszystkim oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz oceny wartościowania ryzyka.

Risk Score została rozpowszechniona w Polsce, wraz z innymi metodami oceny ryzyka zawodowego, pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku w wersji z wartościami liczbowymi wskaźnika R od 1,5 do 1440 i nazewnictwem poszczególnych parametrów – takim, jak w tekście Risk Score – metoda wskaźnika ryzyka.

Nieco później ukazała się wersja z wartościami wskaźnika ryzyka R od 20 do 400 i nieco innym rozkładem jego wartości i ta wersja jest obecnie powszechnie stosowana jako bardziej przydatna w praktyce. Należy zaznaczyć, że mimo różnych wartości wskaźnika R i nieco różnych opisów ich znaczenia wymagane działania profilaktyczne są zbliżone.

Nieco inna sytuacja występuje w tabelce dotyczącej prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, w której różni autorzy starając się przybliżyć (ułatwić) zrozumienie poszczególnych wartości P, wprowadzają nieco inne ich opisy, co nie ma znaczenia dla meritum sprawy.

Pamiętać należy, że przepisy nie narzucają, jaką metodą należy oceniać ryzyko zawodowe, stąd w praktyce można stosować i jedną i drugą wersję metody Risk Score w zależności od potrzeb zakładu pracy.

Autor: 

Lesław Zieliński

były główny inżynier zarządzania

bezpieczeństwem pracy, rejestrowany

audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.
Słowa kluczowe:
risk score