Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Od 1 lipca kandydat do pracy w służbie bhp musi mieć pełne kwalifikacje

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników i powierzający po 30 czerwca wykonywanie zadań służby bhp osobom nieposiadającym wymaganych kwalifikacji, narazi się na negatywne konsekwencje prawne z tytułu naruszenia przepisów oraz zasad bhp. Będzie mógł zostać ukarany grzywną w kwocie nawet 30.000 zł.

Osoby zatrudnione w służbie bhp na podstawie umowy o pracę lub wykonujące zadania takiej służby na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowy o dzieło czy zlecenia) miały możliwość uzupełnienia swojego wykształcenia do końca czerwca 2013 r. Oznacza to, że od 1 lipca:

 • inspektorem ds. bhp będzie mogła zostać osoba z tytułem technika bhp;

 • starszym inspektorem ds. bhp – pracownik mający:

 • zawód technika bhp i co najmniej 3-letni staż zawodowy w służbie bhp lub

 • wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności w zakresie bhp lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie;

 • specjalistą ds. bhp – osoba posiadająca:

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności bhp bądź ukończone studia podyplomowe w zakresie bhp,

 • co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp;

 • starszym specjalistą ds. bhp – pracownik, który ma:

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp bądź ukończone studia podyplomowe w tym zakresie,

 • co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp;

 • głównym specjalistą ds. bhp – osoba posiadająca:

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności bhp bądź ukończone studia podyplomowe w zakresie bhp,

 • co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Osoba kierująca wieloosobową komórką służby bhp będzie musiała spełniać wymagania określone dla specjalisty ds. bhp. Natomiast osoba zatrudniona w komórce jednoosobowej – starszego inspektora ds. bhp.

Specjalista spoza zakładu pracy, któremu pracodawca niemający obowiązku utworzenia służby bhp będzie chciał powierzyć wykonywanie zadań takiej służby, musi spełniać wymagania określone dla specjalisty ds. bhp. Ewentualnie może to być osoba, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy przez co najmniej 5 lat.

Z kolei pracownik, któremu pracodawca będzie chciał powierzyć zadania służby bhp w firmie, obok innych jego obowiązków, musi spełniać wymagania kwalifikacyjne co najmniej dla inspektorów ds. bhp.

Słowa kluczowe:
kwalifikacjesłużba bhp