Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Od 29 października nowe egzaminy na uprawnienia maszynisty

W piątek w Sejmie niemal jednogłośnie przyjęto zmianę ustawy o transporcie kolejowym. Dla maszynistów oznacza to nowe, zgodne z unijnymi standardami, zasady egzaminowania. Nowa licencja będzie obowiązywała na terenie całej Unii Europejskiej.

Nie od dziś wiadomo, że kolej boryka się z problemem luki pokoleniowej – statystyczny maszynista ma niemal 50 lat – oraz małym zainteresowaniem na rynku pracy. Nowe przepisy mają usprawnić proces wydawania uprawnień i odmłodzić kadrę pracowniczą.

Nowelizacja zawiera zmienione zasady przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, określa także wymagania zdrowotne, których spełnienie będzie warunkowało możliwość dopuszczenia maszynisty do prowadzenia pojazdu kolejowego.

Maszyniści, którzy nabyli uprawnienia przed 29 października 2011 r., mają prawie 5 i pół roku na dostosowanie się do nowych wymogów – ich licencja będzie obowiązywać najpóźniej do 28 października 2018 r. Szkolenia i egzaminy na nowych zasadach ruszają już jesienią tego roku.

Słowa kluczowe:
transport kolejowy