Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Oznakowanie na odzieży ochronnej – czy wiesz co ono znaczy?

Oznakowanie na odzieży ochronnej – czy wiesz co ono znaczy?

28 kwietnia czyli Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w tym roku przypada w sobotę, jednak o pracowników należy dbać codziennie. Z okazji „Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“. mówi się dużo zarówno o zagrożeniach, jak i o odpowiednich działaniach w zakresie ochrony. Przypomnijmy zatem kilka istotnych informacji na temat oznaczeń na odzieży ochronnej, które pozwolą na jaj właściwy dobór.

Odzież ochronna jest jednym z elementów pozwalających uniknąć zagrożeń, jakie mogą pojawić się na stanowisku pracy. Może ona uratować pracownikowi zdrowie, a nawet życie. W tym celu jednak odzież musi być dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Dla większości zagrożeń istnieją odpowiednio przystosowane rodzaje odzieży ochronnej. Określone funkcje ochronne oznaczone są zaś odpowiednimi symbolami.

Piktogramy umieszczone w widocznym miejscu na odzieży ochronnej pomagają szybko zorientować się, czy pracownik ma na sobie odpowiednią odzież.

Symbol obowiązkowy

Oznaczenie CE na odzieży roboczej

Każda odzież robocza oferowana na rynku europejskim musi mieć oznaczenie CE. Tym samym dany producent deklaruje, że jego środki ochrony indywidualnej zgodne są z przepisami obowiązującymi w Europie. Symbol ten z reguły znajduje się na wewnętrznej stronie odzieży.

Symbole oznaczające najczęściej spotykane funkcje ochronne:

Odzież ochronna posiadająca właściwości elektrostatyczne (EN 1149-5)

Tym symbolem oznaczana jest odzież ochronna, pozwalająca zapobiec wyładowaniom zapalającym, wywołanym przez ładunki elektrostatyczne.

Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym (IEC 61482-2)

Tym piktogramem oznaczana jest odzież, zapewniająca ochronę przed skutkami termicznego odziaływania łuku elektrycznego.

Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych (EN ISO 11611)

Ta odzież chroni pracownika przed odpryskami płynnych metali i chwilowym kontaktem z płomieniami.

Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem (EN ISO 11612)

Ta odzież ochronna zapewnia ochronę przez gorącem i płomieniami. Norma ta obejmuje różne badania, których wyniki wskazują w oparciu o kodu literowy, jakie wymagania ochrony przed gorącem i płomieniami spełnia dany rodzaj odzieży.

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034, typ 6)

Ta odzież ochronna chroni przed niewielkimi ilościami rozpylonej cieczy lub przypadkowo spowodowanymi rozpryskami.

Odpowiednia i fachowa wymiana odzieży

Proszę pamiętać, że odzież ochronna musi być profesjonalnie prana i konserwowana, by mogła zachować swoje właściwości ochronne. Również każda zmiana w odzieży musi być dokonana zgodnie z określonymi normami, jak choćby umieszczanie na niej firmowych emblematów czy naszywek z nazwiskami pracowników. Muszą one być dostosowane do funkcji danego rodzaju odzieży ochronnej, zarówno pod względem wykonania, jak i materiału, wielkości oraz miejsca ich umieszczenia na odzieży.

Usługodawcy w zakresie tekstyliów, tacy jak MEWA, oferują szczegółowe doradztwo w tym zakresie.

Oferując nasz pełen serwis – czyli pranie, konserwację i dodatkowe wyposażanie odzieży ochronnej – wspieramy naszych klientów. To pozwala chronić pracowników i odciąża pracodawcę“ – mówi Silvia Mertens, inż. dypl. techniki odzieży, kierująca działem zarządzania produktami w firmie MEWA.

Źródło: www.mewa-service.pl