Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

PKP CARGO tworzy bezpieczne i higieniczne miejsca pracy

PKP CARGO tworzy bezpieczne i higieniczne miejsca pracy

Podnoszenie standardów BHP, przez uczestnictwo w przeróżnych projektach, m.in. Cargo Wita. Wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań technicznych. Dbałość o zdrowie pracowników przez ofertę dostępu do obiektów sportowych na terenie całej Polski, a także udział w zawodach sportowych. To tylko niektóre działania, jakie podejmuje PKP CARGO, aby tworzyć bezpieczne i higieniczne miejsca pracy.

PKP CARGO, lider kolejowych przewozów towarowych w Polsce, przywiązuje szczególną wagę do przestrzegania przepisów oraz zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy przez wszystkich pracowników. W tym celu wprowadza innowacyjne projekty, bierze udział w programach prewencyjnych PIP, wykorzystuje najnowsze dostępne rozwiązania techniczne, objęta jest certyfikowanym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Te i inne działania pozwalają firmie optymalizować warunki pracy.

Projekty i Programy na rzecz poprawy bezpieczeństwa

W PKP CARGO został opracowany i wdrożony projekt „Cargo Wita”, ma on na celu właściwe przygotowanie nowo zatrudnionych pracowników do pracy. Pracownikowi prezentowane jest wcześniej przygotowane stanowisko pracy oraz najważniejsze obszary, z którymi każdy nowy pracownik będzie się na co dzień spotykał. Ponadto każdy nowo przyjęty pracownik dostaje opiekuna, który pomaga mu we wszystkich sprawach związanych z przyjęciem do pracy. Dzięki programowi każda osoba przed rozpoczęciem pracy zapoznaje się ze standardami pracy obowiązującymi w firmie. Są one zaprezentowane w specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Centralny Zakład PKP CARGO w Warszawie wziął również udział w rocznym programie prewencyjnym realizowanym przez Okręgową Inspekcję Pracy. Program ten ma na celu wspieranie merytoryczne przedsiębiorstw w osiąganiu poprawy bezpieczeństwa pracy. W ramach tego programu organizowane są cykle bezpłatnych szkoleń w zakresie:

 • prewencji wypadkowej,
 • odpowiedzialności osób kierujących pracownikami
 • ograniczenia negatywnych skutków narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy,
 • czasu pracy.

Osoby kierujące pracownikami, uczestniczące w szkoleniach, mają możliwość poszerzania wiedzy w tym zakresie oraz na bieżąco korzystają z wiedzy inspektorów pracy. Otrzymują oni bezpłatne materiały szkoleniowe, a po zakończeniu szkolenia zaświadczenie PIP o ukończeniu szkoleń. Państwowa Inspekcja Pracy w Warszawie przekazuje również bezpłatnie plakaty propagujące tematykę bhp, jak również inne gadżety.

Ważne

Udział w programie podniósł świadomość pracowników w zakresie organizowania bezpiecznych warunków pracy.

Zintegrowany System Zarządzania

PKP CARGO objęte jest Certyfikowanym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W ramach tego systemu w PKP CARGO ustalono podstawowe cele działalności spółki:

 1. Ciągłe podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia i eliminowania liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji, ograniczania liczby osób pracujących w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe.
 3. Działania zmierzające do właściwego doboru ochron zbiorowych i/lub indywidualnych w ramach zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników.
 4. Działania w zakresie poprawy warunków pracy.
 5. Wdrażanie zasad bezpiecznej pracy (afisze, plakaty, propagowanie właściwej kultury bezpieczeństwa pracy, konkursy z zagadnień bhp).

  

 1. Podnoszenie kwalifikacji osób kierujących pracownikami, w tym pracowników służby bhp, przez organizację dedykowanych szkoleń oraz uwzględnianie ich roli i zaangażowania na rzecz działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Wdrażanie nowych zasad w obszarze bhp na stanowiskach pracy przez nowelizację zarządzeń, instrukcji oraz procedur.
 3. Promocja aktywności fizycznej w miejscu pracy (karty FitProfit, uczestnictwo w wydarzeniach sportowych organizowanych przez spółkę – szkolenie adaptacyjne, konkursy w zakresie bhp itp.).

Ponadto w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zakłady spółki PKP CARGO śledzą oraz odpowiednio reagują na wydarzenia zaliczane do zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe to niebezpieczne zdarzenia, które nie spowodowały urazów. Są to działania zaliczane do prewencji przedwypadkowej. W tym celu wykorzystujemy odpowiednie programy informatyczne do rejestracji tych wydarzeń.

Zdrowie pracowników na pierwszym miejscu

PKP CARGO wyznając zasadę „w zdrowym ciele zdrowy duch” umożliwia pracownikom korzystanie z karnetów do obiektów sportowych na terenie całej Polski. Promujemy i wspieramy także udział w organizowanych zawodach sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Takie działania są odpowiedzią na potrzeby pracowników w zakresie ochrony zdrowia i organizacji wolnego czasu. Dzięki temu budujemy również więzi i poczucie dbałości o pracowników.

Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych

PKP CARGO w swoich sekcjach stara się wykorzystywać najnowsze osiągnięcia techniki, aby poprawić jakość, warunki oraz bezpieczeństwo pracy.

W Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru II w Tarnowie oraz w Południowym Zakładzie PKP CARGO w Katowicach w celu optymalizacji warunków pracy podczas prostowania elementów konstrukcji nadwozi wagonów typu „węglarki” trwają prace wdrożeniowe w zakresie przygotowania i organizacji stanowiska o nazwie „Donbas”. Jest to stanowisko z zastosowaniem hydraulicznych systemów do profilowania uszkodzonych miejsc w oblachowaniu wagonów. Wdrożenie stanowiska „Donbas” w przyszłości wyeliminuje ze środowiska pracy wysoki poziom hałasu, ograniczy wysiłek fizyczny pracowników, zwiększy wydajność oraz przyspieszy proces pracy.

Natomiast w Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru Wrocław Brochów Dolnośląskiego Zakładu PKP CARGO we Wrocławiu na stanowiskach naprawy lokomotyw zabudowuje się pomosty na poziomie dachu oraz drzwi wejściowych do lokomotywy.

Dodatkowo nad torami zelektryfikowanymi zawieszone są sygnalizatory świetlne informujące o braku napięcia w sieci lub ostrzegające, że napięcie jest w sieci trakcyjnej nad torem naprawczym. Na stanowiskach pracy na wysokości przy naprawie lokomotyw oraz wagonów wykorzystuje się zabudowę belki (dwuteownika) nad stojącym taborem. Pracownik ubrany w sprzęt ochrony osobistej do pracy na wysokości po wejściu na dach lokomotywy przypina linkę amortyzującą do uchwytu przesuwnego na belce. Uchwyt wyposażony jest w rolki jezdne, co umożliwia przemieszczanie się pracownika swobodnie po całej powierzchni dachu.

Żeby poprawić warunki pracy, PKP CARGO realizuje również programy modernizacyjne taboru kolejowego, między innymi dotyczące modernizacji kabin maszynisty pojazdów trakcyjnych.

SYSTEM ASEKURACYJNY „ACCEN GREENLINE”

Firma wdrożyła również system asekuracyjny Accen Greenline chroniący przed upadkiem z wysokości na powierzchniach poziomych, dopuszczony do użytku równocześnie przez 4 osoby. To instalowana poziomo lina stalowa o średnicy 8 mm pełniąca rolę prowadnicy, do której wpięty jest użytkownik. Accen Greenline składa się z liny asekuracyjnej o średnicy 8mm, absorbera energii z napinaczem liny, dwóch punktów końcowych oraz wsporników w zależności od długości systemu. Dzięki Accen Greenline użytkownik swobodne porusza się horyzontalne, na co pozwala mu założony na linie wózek asekuracyjny. Jego budowa pozwala na optymalny posuw na stalowej linie asekuracyjnej. Również bezproblemowo przesuwa się przez wsporniki pośrednie i narożne bez konieczności przepinania. System może być mocowany do konstrukcji stalowych i żelbetowych. Znakomicie sprawdza się jako system podwieszany, zabezpieczający pracowników w halach napraw i przeglądów pojazdów szynowych, magazynach oraz punktach załadunku cystern, wagonów itp.

Autor: 

Ryszard Żurek
samodzielne stanowisko ds. bhp, Biuro Zarzadzania Zasobami Ludzkimi PKP CARGO