Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Pod transportowanym ładunkiem nie mogą przechodzić ani pracownicy ani klienci

Największe nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach handlowychdotyczą w szczególności transportu i składowania, wentylacji, ogrzewania i oświetlenia oraz organizacji i wyposażenia pomieszczeń pracy. Dlatego warto przypomnieć sobie zasady transportu wewnętrznego w sklepach wielkopowierzchniowych.

Podstawowym celem jest wyeliminowanie potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Obowiązkiem pracodawcy jest więc stosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że nie będzie możliwości uniknięcia takiego transportu. Wtedy trzeba przede wszystkim wyposażyć pracowników w środki niezbędne do zmniejszenia zagrożeń i uciążliwości.

Bezpieczne warunki przewozu i przeładunku zależą od masy i rozmieszczenia ładunków na środkach transportowych. Należy pamiętać, że ładunek musi być zabezpieczony przede wszystkim przed spadkiem ze środka transportu, przemieszczaniem się na nim oraz zsypywaniem się z niego.

Przy przemieszczaniu ładunków środkami transportowymi trzeba pamiętać, aby nie przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka.

Pomosty oraz rampy do załadunku i rozładunku muszą być odpowiednie do wymiarów, jak również masy przeznaczonych do transportu ładunków i powinno na nie prowadzić co najmniej jedno wejście.

Urządzenia zmechanizowane mogą eksploatować jedynie osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.

Niezbędna wiedza kierowcy wózka z napędem

Operator (kierowca) wózka z własnym napędem powinien znać:

 • przepisy oraz zasady bhp,

 • przepisy przeciwpożarowe,

 • zakładowe instrukcje eksploatacji wózków i ruchu po drogach wewnętrznych.

 • zagrożenia, na jakie jest narażony,

 • zagrożenia innych osób, które powoduje swoją pracą,

 • teren firmy,

 • charakterystyczne cechy transportowanych ładunków.

Instrukcja dla hipermarketu eksploatującego wózki jezdniowe

W każdym hipermarkecie eksploatującym wózki jezdniowe powinna być opracowana i wydana instrukcja określająca w szczególności:

 • bezpieczną organizację wykonywania transportu wewnątrzzakładowego;

 • dopuszczalne prędkości wózków na poszczególnych odcinkach dróg, uwzględniające:

- nasilenie ruchu,

- rodzaj przewożonych ładunków,

- szerokość dróg,

- stan dróg,

- widoczność;

 • zasady poruszania się pieszych.

 

Ważne

Wózków jezdniowych napędzanych benzyną etylizowaną nie wolno używać w pomieszczeniach.

Autor: 

Zygmunt Wieczorek

specjalista ds. analiz i prewencji

zagrożeń zawodowych

Autor: Zygmunt Wieczorek

Specjalista ds. analiz i prewencji zagrożeń zawodowych