Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Porozumienie UDT - TDT – WDT zawieszone

Porozumienie UDT - TDT – WDT zawieszone

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego poinformował o zawieszeniu trójstronnego porozumienia pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym. Zatem znika dotychczasowe ułatwienia dla przedsiębiorców, w zakresie wzajemnego uznawania wydawanych przez te instytucje zaświadczeń oraz uprawnień kwalifikacyjnych.

Prezesa UDT, wystosował komunikat o zawieszeniu „Porozumienia pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym”. Zawszenie to skutek złożonego 23 marca 2016 r. przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu porozumienia.

Porozumienie między Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym wprowadzał zmianę w praktykach w zakresie uznawania zaświadczeń kwalifikacyjnych (wydawanych na podstawie przepisów ustawy o dozorze technicznym) oraz uprawnień (wydawanych na podstawie art. 9 ustawy o dozorze technicznym). W praktyce oznaczało ułatwienia dla przedsiębiorców, bowiem wszystkie trzy wyspecjalizowane jednostki dozoru miały wzajemnie uznawać wystawiane przez siebie uprawnienia i zaświadczenia kwalifikacyjne. Pozwalało to inwestorom realizującym projekty podlegające jednemu urzędowi dozorowemu współpracować z firmami posiadającymi uprawnienia pozostałych urzędów. Teraz, niestety ułatwienie to zostaje zawieszone.

Źródło: www.udt.gov.pl