Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Rady Ochrony Pracy poznała efekty III etapu programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

Rady Ochrony Pracy poznała efekty III etapu programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

21 marca 2017 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego Rada Ochrony Pracy zapoznała się z końcowym raportem w sprawie realizacji III etapu (2014-2016) programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Przyjęła również stanowisko w sprawie chorób zawodowych i związanych z pracą.

Comiesięczne marcowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, odbyło się 21 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Zgodnie z porządkiem obrad Rada przyjęła stanowisko w sprawie chorób zawodowych i związanych z pracą. Przedmiotem tego posiedzenia było również sprawozdanie z realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

Wyniki III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, realizowanego w latach 2014-2016, przedstawiła, prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka Dyrektor CIOP-PIB. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jest koordynatorem programu.

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podziękował za pracę osobom zaangażowanym w prowadzenie projektu i przygotowanie raportu. Podkreślił, że wszystkie działania w ramach programu służą najszerzej pojętemu bezpieczeństwu pracy, a to prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Janusz Śniadek, uczestniczyli: Lidia Szmit, dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki w Głównym Inspektoracie Pracy, Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, a także członkowie Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego i Rady Naukowej CIOP-PIB.

Źródło: PIP