Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Rozpoczął się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Od 21 do 25 października odbywa się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2013 r. Ma na celu zwiększenie świadomości problematyki poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach pracy w Europie. Koordynuje go Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), a realizują go jej partnerzy w 28 państwach członkowskich UE oraz poza UE.

Zdaniem Dr Christy Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA: „najskuteczniejsze wyniki w zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem organizacji oraz ich poprawie daje aktywne zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli we współpracę z kierownictwem – samo przywództwo nie wystarcza. Przedsiębiorstwa, w których duży udział pracowników połączony jest z dużym zaangażowaniem kierownictwa dziesięć razy częściej mają wdrożoną udokumentowaną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Z takiego podejścia wynikają ogromne korzyści, w tym obniżone koszty działalności i zwiększona produktywność, mniej wypadków oraz lepsza prewencja i kontrola zagrożeń w miejscu pracy”.

Działania w ramach Europejskiego Tygodnia skupiają się na zachęcaniu kierownictwa do aktywnego zaangażowania w zmniejszanie ryzyka i zachęcanie pracowników, ich przedstawicieli i innych zainteresowanych stron do współpracy z kierownictwem w celu zmniejszenia zagrożeń. Punkty centralne EU-OSHA i jej partnerzy w ramach kampanii pomagają w koordynacji Europejskiego Tygodnia i organizują wydarzenia w całej Europie.

Na wielojęzycznej (również w języku polskim) stronie internetowej „Partnerstwo dla prewencji” www.healthy-workplaces.eu można znaleźć wiele praktycznych narzędzi, które mogą pomóc organizacjom w poprawianiu zarządzania bhp i zwiększaniu udziału pracowników w miejscu pracy.

Motywacji do działań można również szukać w studiach przypadku, które są doskonałymi przykładami skutecznego zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem. Pochodzą z przeróżnych sektorów i branż gospodarki i są przechowywane w łatwej do przeszukiwania bazie online.

W ramach kampanii odbędzie się m.in. konferencja „Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie”, w dniach 29-30 października w Krakowie. O wydarzeniu tym informowaliśmy w tekście „Znamy już laureatów konkursu K&P Safety Culture Award”.

Słowa kluczowe:
BHP