Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Podczas powodzi pracodawca odpowiada za swoich pracowników

Zakłady pracy znajdujące się na terenach powodziowych muszą podejmować działania mające ograniczyć ewentualne skutki powodzi. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w związku z powodzią.

Do działań ograniczających skutki powodzi zalicza się:

  • niepowodowanie uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń hydrotechnicznych,

  • ograniczenie rozbudowywania firmy na terenach narażonych na powódź,

  • wykonanie ciężkiej ciągłej izolacji ścian fundamentowych oraz ścian i podłóg piwnic,

  • nielokalizowanie i nieprzechowywanie cennych, ważnych urządzeń czy innych przedmiotów w piwnicach oraz przyziemiach lub bycie przygotowanym na konieczność przeniesienia ich w bezpieczne miejsca,

  • ubezpieczenie mienia na wypadek powodzi,

  • przygotowanie procedury (planu działania lub instrukcji) na ewentualność powodzi.

Mając na uwadze zagrożenia zdrowia i życia pracowników, które niesie za sobą powódź, pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie oraz życie zatrudnionych przez zapewnienie im bezpiecznych, a także higienicznych warunków pracy, a także przygotować zakład pracy na ewentualność powodzi, podobnie jak na pożar lub inną katastrofę.

Gdy możliwe staje się wystąpienie zagrożeń życia lub zdrowia podczas powodzi pracodawca musi niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach, jak również podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Powinien także bez zbędnej zwłoki dostarczyć zatrudnionym instrukcje umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia przerwanie pracy oraz oddalenie się w bezpieczne miejsce.

Kiedy bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pracowników wystąpi pracodawca musi wstrzymać pracę oraz wydać polecenie oddalenia się w bezpieczne miejsce, a do czasu usunięcia zagrożenia nie nakazywać wznowienia pracy.

Autorem jest były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Autor: 

Lesław Zieliński

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.