Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Służba BHP obchodzi swoje 65-lecie

Służba BHP obchodzi swoje 65-lecie

Pracownicy Służby BHP oraz członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP świętowali 1 i 2 października Jubileusz 65-lecia służby BHP oraz 25-lecia OSPS BHP. 2 października gościli w Sejmie i uroczyście odbierali odznaczenia państwowe oraz medale okolicznościowe dla zasłużonych w pracy na rzecz bezpieczeństwa pracy.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w liście do uczestników obchodów 65-lecia służby BHP oraz 25-lecia OSPS BHP napisał: „Bezpieczeństwo zatrudnionych jest priorytetem, a nakłady na ochronę zdrowia zwracają się wielokrotnie. Dziękuję wszystkim pracownikom za Wasze zaangażowanie".

Służby bhp w świecie 4.0. niedaleka przyszłość

Jubileuszowe obchody 65-lecia służby BHP oraz 25-lecia OSPS BHP świętowano w tym roku dwuetapowo. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów z różnych dziedzin, na temat współczesnej służby bhp w świecie 4.0. Jednym z prelegentów był Andrzej Kwaliński, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, z wykładem pt.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – nowe technologie”. Zdaniem Andrzeja Kwalińskiego era „Przemysłu 4.0.” przyniesie pozytywne zmiany w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozwój nowoczesnych technologii pozwoli lepiej chronić życie i zdrowie ludzi pracy. Jednak, aby tak mogło się stać kluczowym jest dobre przygotowanie się na nadchodzącą zmianę. Według Zastępcy GIP istotną rolę odegra tu edukacja nastawiona na ciągłe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto głos zabierali także m.in.

  • profesor Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB,
  • Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS.

Podczas drugiego dnia obchodów w Sejmie odbyło się uroczyste podsumowanie dorobku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP i wręczenie nagród oraz wyróżnień najbardziej zasłużonym w pracy na rzecz bezpieczeństwa pracy

Nagrody przyznane przez Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy – Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy – otrzymali: Nina Leśna, Jarosław Lenkiewicz i Ryszard Wolnik.

Opr. Red.