Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Strefa niebezpieczna przy prowadzeniu robót drogowych

W przypadku gdy prace wykonywane są w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych pracach, należy miejsce prac zabezpieczyć przed dostępem innych osób. Przy wykonywaniu prac drogowych sprzętem zmechanizowanym trzeba wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy (również miejsce prowadzenia robót drogowych), w którym występują zagrożenia zdrowia lub życia. Należy ją wydzielić, wygrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym i odpowiednio oznakować. Najczęściej będą to znaki graficzne, np. rysunek przedstawiający prowadzone prace i tablice z napisami ostrzegawczymi.

Czasem balustrady wystarczą

Balustrady wydzielające strefę mogą być np. pomalowane barwą ostrzegawczą naprzemiennie pasami koloru białego i czerwonego. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym, liczonym od elementów maszyny (lub jej największego zasięgu), nie może wynosić mniej niż 6 m.

A czasem potrzebni będą ludzie

Przy prowadzeniu robót liniowych często bardzo trudno jest we właściwy sposób wygrodzić strefę niebezpieczną. W takim przypadku na czas prac należy wyznaczyć dodatkowe osoby, które będą nadzorować prowadzone prace.

Autor: Waldemar Klucha
specjalista ds. bezpieczeństwa pracy
w budownictwie

Autor: Waldemar Klucha

Mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Główny specjalista ds. bhp, specjalista ds. ochrony ppoż. w firmie doradztwa z zakresu prawa i ochrony pracy SEKA SA