Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Wydatek energetyczny może ocenić każdy ale uwaga na błędy

Wydatek energetyczny może ocenić każdy ale uwaga na błędy


Ocenianie wydatku energetycznego nie jest tak ograniczone, jak dokonywanie pomiarów i badań czynników szkodliwych w środowisku pracy. Ocenę taką może praktycznie przeprowadzić każdy, kto posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.


Z praktyki wynika, że wielkości wydatku energetycznego w większości ocen przeprowadzonych przez osoby, które nie posiadają wystarczającego doświadczenia, zostały zawyżone w stosunku do profesjonalnych badań. Dlatego tak ważny jest odpowiedni wybór ewentualnego wykonawcy tych ocen.


W naszym kraju profesjonalną ocenę wydatku energetycznego wykonują na przykład:

  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa (www.ciop.pl),
  • Instytut Medycyny Pracy, Łódź (www.imp.lodz.pl),
  • niektóre powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
  • Pracownia Badań Środowiskowych, Zabrze (www.pbskochel.pl),
  • Biuro Doradczo-Konsultacyjne ZERGO, Toruń (www.zergo.com.pl),
  • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych, Gdańsk (www.zie.pg.gda.pl/zeiest),
  • większość laboratoriów wykonujących badania środowiska pracy.
Autor: 


Zenon Galewski
certyfikowany ekspert
ds. oceny ryzyka procesowego
i zawodowego, systemów
zarządzania bezpieczeństwem,
ochroną środowiska oraz HACCP