Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Wyróżnienia na SAWO – największych międzynarodowych targach branży bhp

Wyróżnienia na SAWO – największych międzynarodowych targach branży bhp

Już wkrótce, w dniach 26-28 kwietnia 2016 r., w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. To największe wydarzenie targowe dla branży BHP w Europie Środkowo – Wschodniej. Targom towarzyszą konkursy o Grand Prix SAWO, Medal Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Złoty Medal MTP. Zobacz, kto i za co zdobył te wyróżnienia.

Do udziału w SAWO 2016 zgłosiło się ponad 220 firm z 22 państw. Wśród nich znaczący udział stanowią wiodące polskie przedsiębiorstwa oraz uznani w Europie producenci i dystrybutorzy światowych marek. Wystawcy zapowiadają przekrojową i obfitującą w nowości ofertę.

Prestiżowe wyróżnienia

Targom towarzyszą konkursy o Grand Prix SAWO, Medal Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Złoty Medal MTP – jedne z najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień na polskim rynku. W tym roku Sąd Konkursowy wyłonił 14 laureatów Złotego Medalu, 5 otrzyma nagrodę Grand Prix SAWO, przyznano również dwa Medale Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia podczas otwarcia targów SAWO.

GRAND PRIX SAWO 2016

 • Przyznane przez Głównego Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIBw kategorii: Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej za AWIA Horyzont® System wykrywania kolizji na drodze maszyna – człowiek wyprodukowany przez ENTE Sp. z o.o., Gliwice
 • Przyznane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kategorii: Sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe za Ubranie ochronne, specjalne 8/P wyprodukowane przez: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, Brzeziny
 • Przyznane przez Głównego Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB w kategorii : Rozwiązania techniczno-organizacyjne z zakresu ergonomii, prewencji wypadkowej i profilaktyki zdrowotnej oraz inne produkty związane z tematyką targów SAWO za Skaner stóp JALAS® FootStop Service (FSS) wyprodukowany przez : Ejendals AB, Szwecja
 • Przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii: Działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, za Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach opracowane przez: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • Przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii: Kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy za Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania opracowane przez: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów
 • Zgłaszający: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB), Józefów
 • Projekt realizuje Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: CNBOP-PIB, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, MLabs, TELDAT.

MEDALE PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Medal otrzymał Kompozytowy wkład o właściwościach sorpcyjnych i biobójczych do szczelnego obuwia ochronnego stosowanego w warunkach ciężkiej pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy , Warszawa

Wyróżnienie to otrzymało również Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów

ZŁOTE MEDLALE MTP

Złote medale MTP otrzymało:

 • Ubranie ochronne, specjalne 8/P

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, Brzeziny

 • Kolekcja obuwia bezpiecznego damskiego PPO Woman Sporty Line®

PPO Przedsiębiorstwo Państwowe, Strzelce Opolskie

 •  Kompozytowy wkład o właściwościach sorpcyjnych i biobójczych do szczelnego obuwia ochronnego stosowanego w warunkach ciężkiej pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP – PIB), Warszawa

 • Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP – PIB), Warszawa

 •  Urządzenie samohamowne MSA Latchways Mini PFL    

Latchways PLC, Wielka Brytania

Zgłaszający: MSA Polska Sp. z o.o., Warszawa   

 • Obuwie ochronne JALAS® 9548 Exalter Boa

Ejendals AB, Szwecja

 • Skaner stóp JALAS® FootStop Service (FSS)

Ejendals AB, Szwecja

 • AWIA Horyzont® System wykrywania kolizji na drodze maszyna - człowiek

ENTE Sp. o.o., Gliwice

 • Aplikacja skanowania stóp ATLAS® App

Atlas Schuhfabrik GmbH & Co. KG., Niemcy

 • Obuwie ochronne SL 940 Boa

Atlas Schuhfabrik GmbH & Co. KG., Niemcy

Zgłaszający: Atlas Obuwie Ochronne Sp. z o.o., Wrocław  

 • Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Zgłaszający: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów, w ramach Partnerstwa dla Edukacji o bezpieczeństwie we współpracy z firmami Robert Bosch Sp. z o.o. Security Systems i MERAWEX Sp. z o.o.

 • Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB), Józefów Projekt realizuje Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) - lider, CNBOP-PIB, Politechnika Warszawska, Szkoła Aspirantów PSP, Thermolab

 • Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania

Zgłaszający: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB), Józefów |Projekt realizuje Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: CNBOP-PIB, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), MLabs, TELDAT  

 • Buty strażackie BRANDBULL model 006 N

Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o., Kalisz

Więcej informacji na www.sawo.mtp.pl

Słowa kluczowe:
targi bhptargi ppoż.