Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zdobądź dyplom PIP. Tym razem w Poznaniu

27 czerwca o godz. 10.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu odbędzie się szkolenie w ramach tematu prewencyjnego „ Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”. Celem programu jest dostosowanie firm do wymogów bhp, a tym samym zagwarantowanie ich pracownikom bezpiecznych miejsc pracy. A wszystko to na zasadzie dobrowolności i w konsekwencji bez udziału inspektora pracy.

Podczas szkoleń uczestnicy uczą się:

  • korzystać z przygotowanych przez PIP materiałów,

  • identyfikować potencjalne zagrożenia,

  • wyeliminować stwierdzone zagrożenia.

Inspektorzy pracy pomogą skontrolować każdy zakład pracy, doradzą najlepsze rozwiązania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i ewentualnym klientom.

Uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne. Przystąpić może każdy prowadzący mikroprzedsiębiorstwo, w którym pracuje nie więcej niż 9 pracowników. W wyjątkowych sytuacjach Okręgowy Inspektor Pracy może dopuścić zakłady pracy „podwyższonego ryzyka” zatrudniające do 20 osób.

Potwierdzenia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Poznaniu (ul. Św. Marcin 46/50 wejście od porad prawnych) do 25 czerwca na adres e-mail:

lub tel. 61 8599043, 61 8599076.

Słowa kluczowe:
PIP