Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zmiana statutu Biura ds. Substancji Chemicznych

Zmiana statutu Biura ds. Substancji Chemicznych

Nowe rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Rozporządzenie to określa m.in. szczegółowe zadania Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, organizację Biura do spraw Substancji Chemicznych. Na mocy projektowanego rozporządzenia zwiększy się zakres zadań Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Poznaj projektowane zmiany.

Wydanie nowego rozporządzenia dotyczącego statutu Biura do spraw Substancji Chemicznych jest konieczne z uwagi na zmiany w ustawie z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1203). Zmiany ustawy nałożyły bowiem nowe zadania na Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Projektując nowe rozporządzenie uwzględniono właśnie te nowe zadania.

W związku z tym w nowym rozporządzeniu w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych wprowadzono zmiany, w porównaniu do obecnie obowiązującego, w zakresie m.in.:

1)       uzupełnienia zadania Inspektora poprzez dodanie zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia merytorycznego i technicznego dla członka Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych; członka ww. Komitetu nominuje Minister Gospodarki, natomiast Biuro posiada odpowiednie zaplecze merytoryczne zapewniające wsparcie członka tego Komitetu zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym;

2)       uaktualniania informacji dotyczących organizacji międzynarodowych, z którymi Inspektor współpracuje w zakresie substancji i mieszanin. W ramach Międzyorganizacyjnego Programu Zarządzania Chemikaliami działa dziewięć organizacji, do których m.in. należą: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

3)      dodania zadania Inspektora ds. Substancji Chemicznych w zakresie upowszechniania wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i środowisko oraz wiedzy na temat zapobiegania takim oddziaływaniem w związku z nałożeniem tego zadania przez ustawę z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. poz. 675).

Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U. poz. 384). Warto zaznaczyć, iż autorzy projektu postulują aby z uwagi na pilną potrzebę dostosowania przepisów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Biura do przepisów obowiązujących uzasadnionym jest, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.