Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Znów można zdobyć certyfikat „Pracodawca przyjazny pracownikom”

Rozpoczyna się VI edycja Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Celem przyznawania certyfikatów jest promowanie zakładów pracy, które wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bhp oraz prawa do zrzeszania w związki zawodowe.

Zakład pracy wyróżniony certyfikatem może się nim posługiwać przez 3 lata od daty jego przyznania, np. w ramach swoich działań promocyjnych. Laureat może również rozpowszechniać informację o otrzymaniu nagrody w mediach.

Doświadczenia poprzednich edycji stały się powodem zmian w regulaminie przyznawania certyfikatu. Zaniechania lub drastycznego naruszenie dobrych praktyk skutkuje odebraniem certyfikatu.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność,

Wały Piastowskie 24,

80-855 Gdańsk

z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] w terminie do 30 czerwca 2013 roku.

Regulamin konkursu (który zawiera też harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu) oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie http://www.solidarnosc.org.pl.

Autor: 

Marcin Papierz

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.
Słowa kluczowe:
certyfikat