Ocena Ryzyka Zawodowego metodą Polskiej Normy PN-N-18002

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nie jest prostym zadaniem i może przysparzać trudności nawet doświadczonym pracownikom. Jest to również zadanie bardzo odpowiedzialne, bowiem źle zidentyfikowane zagrożenia lub pominięcie niektórych zagrożeń występujących na stanowisku pracy może być niebezpieczne dla zdrowia i życia pracowników. Ponadto konieczne jest także właściwe udokumentowanie przeprowadzonej oceny ryzyka, szczególne dla celów kontrolnych. Trzeba bowiem podkreślić, że właśnie poprawność przepowiedzenia oceny ryzyka zawodowego jest często kontrolowana przez organy nadzoru, np. Państwową Inspekcję Pracy. Dla lepszego przygotowania się do tego zadania, oraz dla odświeżenia wiadomości zapraszamy na webinarium pt.: „Ocena Ryzyka Zawodowego metodą Polskiej Normy PN-N-18002 ("Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego")”.

Kategorie