Ergonomiczne (biomechaniczne) czynniki ryzyka

Przyjmując obowiązującą przy ocenie ryzyka zawodowego zasadę, że stanowiska pracy nie można traktować jako bezpieczne, jeżeli nie są spełnione wymagania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia (w szczególności przepisów bhp), to każde stanowisko pracy powinno być ocenione nie tylko od strony zagrożeń i narażeń, ale również z punktu widzenia ergonomii. Chcąc ułatwić Wam to zadanie, prezentujemy przykładowe ergonomiczne (biomechaniczne) czynniki ryzyka.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu BHP?
Już teraz zamów pełny dostęp do:

     
  • 3000 aktualnych porad
  •  
  • 3500 udzielonych odpowiedzi na pytania
  •  
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

 Kup dostęp do portalu »

 Posiadam już konto - zaloguj się »

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Kategorie